Ledding av algebraiske uttrykk

Når du skal gjøre algebra, er det superviktig at du vet hva et ledd er. Et ledd er en del av et plusstykke eller et minusstykke:

12 + 3 6 = 9

I dette regnestykket er 12 et ledd, + 3 er et ledd, og 6 er et ledd. 9 er summen av leddene. Nå skal du se hvordan det blir når du jobber med bokstaver. Inndelingen blir helt lik. Hver gang det kommer et + eller et begynner et nytt ledd. Alle ledd begynner med et plusstegn eller et minustegn. Husk at dersom det ikke står et tegn foran startleddet, så er det et usynlig + der!

Et addisjonsstykke eller subtraksjonsstykke er bygget opp av ledd. Svaret på et plusstykke kaller vi sum, og svaret på et minusstykke kaller vi differanse.

Formel

LEDD + LEDD = SUM

LEDD LEDD = DIFFERANSE

Når du skal legge sammen eller trekke fra ledd som inneholder bokstaver, må du bare legge sammen eller trekke fra ledd som er like. Ledd er like når de har samme bokstav eller bokstavkombinasjon.

Tallene i leddene trenger ikke være like. 4a er et algebraisk uttrykk som består av ett enslig ledd. Om du nå setter sammen flere slike ledd, kan det se ut som dette:

4a + 5a 3a

Her er 4a et ledd, + 5a er et annet ledd, og 3a det siste leddet. Som du ser tar jeg med fortegnet slik at jeg alltid husker at det hører til uttrykket som kommer bak.

Så langt har du sett på regnestykker med like bokstaver. Men hva skjer om du har ledd med ulike bokstaver? Metoden du da skal bruke kalles ledding.

Regel

Ledding

1.
Bestem hva som er de ulike leddene. Fortegnet foran leddet hører med til leddet.
2.
Skriv leddene med like bokstaver etter hverandre.

I eksemplene nedenfor ser du at hvert ledd er markert i en farge, og de leddene som er like, har samme farge.

Eksempel 1

Sorter leddene slik at de som er like, står etter hverandre

2aledd + 4bledd + aledd + bledd

slik at

2a + 4b + a + b = 2a + a + 4b + b

Eksempel 2

Sorter leddene slik at de som er like står etter hverandre

= 3x 5x 9y + x = 3x 5x + x 9y

3x 5x 9y + x = 3x 5x + x 9y

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!