House of Math-logo

Hva er potensreglene for bokstaver?

Du skal kunne seks potensregler. Nå skal jeg gå gjennom alle sammen og vise deg hvorfor de fungerer. Regler 1 og 2 presenteres her, etterfulgt av regel 3 og 4 om å dele potenser og regel 5 og 6 om potenser av parenteser. Til slutt finner du et oppslag med ulike eksempler der du skal bruke flere av formlene samtidig. Det er ingen grunn til å la seg skremme. Så lenge du følger reglene mekanisk, vil du alltid komme i mål. Et første steg bør derfor være på å pugge disse seks reglene! Men først la oss se på hvordan en potens er bygget opp.

Regel

Potens

ab

a kalles grunntall.

b kalles eksponent.

En samling tall og bokstavutrykk med potenser.

Regel 1

Regel

Opphøye i 0

Alt du opphøyer i 0 blir 1 for a0 (00 er udefinert).

a0 = 1

Eksempel 1

Her ser du flere ulike eksempler på at uansett hva du opphøyer i 0, blir svaret 1.

2750 = 10 = x0 = 5,60 = y0 = 1

Regel 2

Regel

Å gange to potenser med likt grunntall

am an = am+n

La oss se på hvorfor dette må være sant ved hjelp av et eksempel:

a3 = a a a

og

a4 = a a a a

Dermed vil a3 a4 = a a a a3 a a a aa4 = a a a a a a a = a7

Det er viktig at du pugger denne regelen. Her er noen flere eksempler:

Eksempel 2

Skriv x3 x4 enkelt som mulig

x3 x4 = x3+4 = x7

Skriv a2 a5 enkelt som mulig

a2 a5 = a2+5 = a3

Skriv b7 b13 enkelt som mulig

b7 b13 = b7+(13) = b713 = b20

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan dele potenser