House of Math-logo

Derfor trenger du likninger


Du trenger å forstå og mestre likninger, fordi denne typen matematiske uttrykk vil følge deg gjennom alle årene med matematikk på skolen. Det er flere årsaker til at du skal kunne likninger. Den viktigste årsaken er problemløsingsstrategiene du lærer. Du trener hjernen din på å tenke. Å løse likninger er et tankesett du ubevisst har glede av i andre deler av livet.

Et eksempel på dette er når du er i butikken og skal handle. Du lurer på om du har penger til å kjøpe en ting til. Da summerer du prisen på de første tingene du har kjøpt. Så sammenlikner du summen med pengene du har i lommen.

For å finne ut om du har nok penger til å kjøpe den siste varen, gjør du som følger: Trekk prisen på varene fra pengene du har i lommen. Dersom denne differansen er større enn prisen på den siste tingen du vil kjøpe, kan du kjøpe den.

I denne situasjonen er differansen mellom pengene du har i lommen, og prisen på de første varene, den ukjente. Det er denne ukjente vi kaller x når du skal lage en likning.

Etter hvert som du arbeider med likninger, skal du kunne oversette tekstoppgaver til slike matteuttrykk. Da vil du se at likninger er ganske nyttige!

En datamaskin, en romferge, en doktor og en haug med sedler ved siden av hverandre.

Tenk på dette

Verdens beste likningsløser er datamaskinen din.

Verden rundt deg er gjennomsyret av likninger. Grunnen til at du ikke legger merke til det, er fordi datamaskinene løser dem for deg.

Derimot er en vanlig datamaskin menneskelaget, slik at den ikke kan gjøre annet enn det den får beskjed om.

Store likningssystemer brukes for eksempel når et dataspill får karakterene til å bevege seg som mennesker og ikke som strekfigurer. Trafikklysene som du ser i trafikken hver dag, er styrt av likninger. I økonomiens verden er likninger en av de viktigste metodene.

Selv når det kommer til dine egne lommepenger, bruker du likninger uten at du tenker over det. Se på denne likningen:

Sparepenger = lommepenger leker

Til slutt må du sørge for at likninger sitter som støpt. For hvert trinn du går oppover i klassene, vil teorien utvides med nye regler. For å forstå og mestre dem må du ha et solid grunnlag fra tidligere år. Husk: Det er vanskelig å bygge et hus fra tredje etasje og oppover når første og andre etasje ikke finnes!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hva er en likning?