Gjennomsnittlig vekstfart

Gjennomsnittlig vekstfart er vekstfarten på et intervall, det vil si at du skal finne vekstfarten mellom to verdier på førsteaksen. For å finne gjennomsnittlig vekstfart mellom punktene (x1,y1) og (x2,y2) holder det at du finner stigningstallet til linjen som går gjennom punktene.

Teori

Gjennomsnittlig vekstfart

Gitt to punkter (x1,y1) = (x1,f(x1)) og (x2,y2) = (x2,f(x2)). Da har du at

gjennomsnittlig vekstfart = endring i y endring i x = y2 y1 x2 x1 = f(x2) f(x1) x2 x1 .

Formelen forteller at du kan velge den versjonen av de tre brøkene du trenger.

Figuren under viser hvordan dette ser ut.

Linje med stigningstall lik den gjennomsnittlige vekstfarten til f(x)

På figuren ser du funksjonen f(x) (blå graf). Du trekker den rette linjen (rød linje) mellom A og B. Punktet A har koordinat (x1,y1) der y1 = f(x1), og B har koordinat (x2,y2) der y2 = f(x2). Den røde pilen i mellom x1 og x2 viser endringen i x-retning, og den røde pilen mellom f(x1) og f(x2) viser endringen i y-retning. Studer tegningen nøye og sørg for at du skjønner den!

Eksempel 1

Du skal en tur hytta til en venn. Dere starter turen klokken 12:00 og kommer frem klokken 17:00. Det er 35 mil til hytta. Hva var gjennomsnittsfarten til bilen?

Fra informasjonen ser du at x1 = 12, x2 = 17 og at endring i tilbakelagt strekning er

35mil 0mil = 35mil = 350km.

Endringen i tid er 17t 12t = 5t. Du setter inn i formelen for gjennomsnittlig vekstfart for å finne gjennomsnittsfarten v:

v = 350km 5t = 70km/t.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!