Logistisk modell

Veksten flater ut for mange hendelser i verden rundt deg. Logistisk vekst beskriver slike hendelser. Logistisk vekst brukes ofte om populasjonen i en dyrebestand, hvordan et tre vokser eller kostnadene i en bedrift. Så fort du har tilfeller der veksten går fra eksponentiell vekst til utflating vil du ha glede av å modellere etter en logistisk modell.

Teori

Logistisk modell

Funksjonsuttrykket til en logistisk modell er på formen:

N(t) = C 1 + a ebt.

Den logistiske kurven er den velkjente S-kurven som er slik at når t , går N(t) mot C. Funksjonen N(t) øker hurtigst når N(t) = C 2 .

Bildet av grafen til en logistisk modell ser slik ut:

Logistisk modell med N(t) = C/2 markert

Eksempel 1

I 1940 ble 45 padder introdusert til en Stillehavsøy. Bestandutviklingen fulgte den logistiske modellen

B(x) = 4500000 1 + 112400 e 1,14x,

hvor x er antall år etter 1940. Ifølge modellen, hvilken verdi vil bestanden stabilisere seg på?

Grafen til den logistiske funksjonen vil stabilisere seg på y = C. Bestanden vil dermed etter tid stabilisere seg på 4500000 padder.

Når vokste bestanden mest?

Vekstfarten til B(x) er størst når B(x) = 0. Dette gjøres enklest med et digitalt hjelpemiddel. I denne oppgaven vil du få

x = 10,2.

Bestanden av padder vokste mest 10,2 år etter 1940, altså i 1950.

Det er også mulig å finne når vekstfarten var størst på en annen måte. Vekstfarten til B(x) er størst når

y = C 2 = 4500000 2 = 2250000.

Du setter funksjonen din lik denne verdien og løser for x:

4500000 1 + 112500 e1,14x = 2250000.

Skriv denne likningen inn i et digitalt hjelpemiddel. Du vil da få

x = 10,2.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!