Tredjegradsmodell

En tredjegradsmodell brukes når punktene dine ligger omtrent som en bøyd vertikal (loddrett) linje. Bøyen kan være liten eller veldig svingete. Et hvert sett med punkter har sin unike beste tilpassede modell. Siden det finnes uendelig mange måter å sette sammen punkter slik at du kan bruke en tredjegradsmodell, så finnes det uendelig mange grafer som passer til uttrykket under. Den eneste forskjellen mellom disse grafene er verdiene til koeffisientene a, b, c og d.

Teori

Tredjegradsmodell

Funksjonsuttrykket for en tredjegradsmodell ser slik ut:

f(x) = ax3 + bx2 + cx + d.

Her er tre grafer som alle passer til uttrykket over:

Tre tredjegradsfunksjoner med a<0 i ett koordinatsystem

Forskjellen mellom disse grafene er verdiene for a, b, c og d. Siden a < 0 begynner grafene oppe til venstre.

Her er tre andre grafer som passer til uttrykket:

Tre tredjegradsfunksjoner med a>0 i ett koordinatsystem

Siden a > 0 begynner grafene nede til venstre.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!