House of Math-logo

Omkrets og areal av parallellogram

Til nå har vi sett på rektangelet og kvadratet. Nå skal du se på en annen type firkant, parallellogrammet. Et parallellogram er en firkant der to og to sider er parallelle, og to og to sider er like lange. Motstående vinkler er også like store.

Men hva vil det si at to linjer er parallelle? Se for deg togskinner. De to skinnene vil alltid være like langt fra hverandre. Uansett hvor langt toget kjører, uansett hvilken retning, avstanden mellom skinnene vil alltid være den samme. Parallelle linjer har akkurat samme egenskap. De vil alltid være like langt fra hverandre, og de vil aldri krysse hverandre.

Omkretsen av et parallellogram

For å regne ut omkretsen må du legge sammen lengden av alle kantene. Siden to og to sider i et parallellogram er like lange, trenger du bare å vite lengden til to av de ulike sidene og gange hver av dem med 2. Dette er akkurat samme metode som du brukte for rektangelet.

Formel

Omkretsen av et parallellogram

To og to sider er parallelle.

Motstående vinkler er like store.

O = 2 side a + 2 side b

Et parallellogram og omkretsen til parallellogrammet

Eksempel 1

Finn omkretsen av parallellogrammet

Eksempel på beregning av omkretsen til parallellogram

Du følger formelen og ganger side a og side b med 2: O = 2 3cm + 2 4cm = 6cm + 8cm = 14cm

Arealet av et parallellogram

Et parallellogram er egentlig et rektangel som er blitt forskjøvet på toppen eller på bunnen. Hvis du retter opp vinklene til parallellogrammet, slik at alle er 90°, får du nemlig et rektangel.

Et parallellogram og arealet til parallellogrammet

Formel

Arealet av et parallellogram

A = grunnlinje høyde = g h

For å regne ut arealet av et parallellogram, trenger du å vite lengden til den ene siden og høyden til parallellogrammet. Høyden treffer alltid ned på siden i en rett vinkel. Når du har lengden og høyden, regner du ut arealet slik du regnet ut arealet av rektangelet – du ganger lengden med høyden.

Eksempel 2

Finn arealet av parallellogrammet

Eksempel på beregning av arealet til parallellogram

Du finner arealet av parallellogrammet ved å bruke formelen over:

A = 4cm 5cm = 20cm2

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Omkrets og areal av rektangel
Neste oppslagPil som peker til høyre
Omkrets og areal av rombe