House of Math-logo

Omkrets og areal av rombe

Vi har tidligere sett at rektangelet og parallellogrammet har en del til felles. Det samme gjelder for kvadratet og romben. Romben står til parallellogrammet slik kvadratet står til rektangelet. Romben er altså et spesialtilfelle av et parallellogram. En rombe er en firkant der to og to sider er parallelle med hverandre, og alle de fire sidene er like lange.

Omkretsen av en rombe

For å regne ut omkretsen må du legge sammen lengden av alle sidene. I en rombe er alle fire sidene like lange, derfor trenger du bare å vite lengden av én side. Deretter er det bare å gange denne sidelengden med 4.

Formel

Omkretsen av en rombe

To og to sider er parallelle. O = 4 side = 4 s

Omkrets til en rombe

Eksempel 1

Finn omkretsen av romben

Eksempel på beregning av omkrets til en rombe

Du følger formelen og ganger sidelengden med 4:

O = 4 5cm = 20cm

Areal av rombe

En rombe er egentlig et kvadrat som er blitt forskjøvet på toppen eller på bunnen. Hvis du retter opp vinklene til romben, slik at alle er 90°, får du nemlig et kvadrat.

Areal til en rombe

Formel

Arealet av en rombe

A = lengde høyde = l h

For å regne ut arealet av en rombe trenger du å vite lengden av den ene siden og høyden til romben. Høyden treffer alltid ned på siden i en rett vinkel. Når du har siden og høyden, regner du ut arealet slik du regnet ut arealet til kvadratet. Du ganger siden med høyden.

Eksempel 2

Finn arealet av romben

Eksempel på beregning av areal til en rombe

Du finner arealet av romben ved å bruke formelen:

A = 5cm 4cm = 20cm2

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Omkrets og areal av parallellogram
Neste oppslagPil som peker til høyre
Omkrets og areal av trapes