House of Math-logo

Froskeperspektiv med to forsvinningspunkter


Her skal du lære å tegne perspektivtegninger med to forsvinningspunkter og i froskeperspektiv. Å se noe i froskeperspektiv vil si å se noe nedenfra, som om du var en en liten frosk.

Regel

Oppskrift froskeperspektiv med to forsvinningspunkter

1.
Tegn horisontlinjen (farge A) og marker to punkter som du kaller F1 og F2.
2.
Ut fra F1 og oppover mot høyre tegner du fire linjer som en tynn vifte. Du bestemmer selv avstanden mellom hver enkelt linje (farge B). Gi linjene navn 1, 2, 3 og 4. Linje 1 er øverst.
3.
Ut fra F2 og oppover mot venstre tegner du fire linjer som en tynn vifte. Du bestemmer selv avstanden mellom hver enkelt linje (farge B). Gi linjene navn 5, 6, 7 og 8. Linje 5 er øverst.
4.
Velg skjæringspunktet mellom linje 1 og 5, og skjæringspunktet mellom linje 2 og 6. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
5.
Velg skjæringspunktet mellom linje 3 og 5, og skjæringspunktet mellom linje 4 og 6. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
6.
Velg skjæringspunktet mellom linje 1 og 7, og skjæringspunktet mellom linje 2 og 8. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
7.
Velg skjæringspunktet mellom linje 3 og 7, og skjæringspunktet mellom linje 4 og 8. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
8.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (1, 5) og (3, 5).
9.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (2, 6) og (4, 6).
10.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (1, 7) og (3, 7).
11.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (2, 8) og (4, 8).
12.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (1, 5) og (1, 7).
13.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (2, 6) og (2, 8).
14.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (3, 5) og (3, 7).
15.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (4, 6) og (4, 8).

Som du kanskje har lagt merke til, er oppskriften for fugleperspektiv og froskeperspektiv nesten helt like. Den eneste forskjellen er at ved fugleperspektiv tegner du under horisontlinjen, og ved froskeperspektiv tegner du over horisontlinjen.

Froskeperspektivtegning med to forsvinningspunkt og steg

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Fugleperspektiv med to forsvinningspunkter