House of Math-logo

Perspektivtegning med to forsvinningspunkter


Med perspektivtegninger ønsker du å avbilde virkeligheten på en realistisk måte. Her kan du lære om hvordan du tegner perspektivtegninger med to forsvinningspunkter fra ulike perspektiver i stedet for ett forsvinningspunkt.

For å tegne en perspektivtegning trenger du en horisontlinje, hjelpelinjer og forsvinningspunkter. Horisontlinjen er alltid en vannrett linje i øyehøyde. Hjelpelinjer er linjer som hjelper deg med å finne punktene du trenger for å kunne lage tegningen. Disse visker du bort etter at tegningen er ferdig. Linjer som i virkeligheten er parallelle, vil i en perspektivtegning være skrå og møtes i et punkt. Det er dette punktet vi kaller forsvinningspunktet. Det kan være flere forsvinningspunkter på samme tegning.

Du kan bestemme perspektivet til tegningen ved å lage tegningen over, på eller under horisontlinjen. Når du tegner perspektivtegninger, lønner det seg å bruke tre ulike farger for å holde orden på alle linjene.

Regel

De ulike perspektivene

Øyehøydeperspektiv:

Tegningen er på høyde med horisontlinjen. Du ser rett på tegningen.

Fugleperspektiv:

Tegningen er under horisontlinjen. Du ser ned på tegningen.

Froskeperspektiv:

Tegningen er over horisontlinjen. Du ser opp på tegningen.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!