House of Math-logo

Perspektivtegning med to forsvinningspunkter


Med perspektivtegninger ønsker du å avbilde virkeligheten på en realistisk måte. Her kan du lære om hvordan du tegner perspektivtegninger med to forsvinningspunkter fra ulike perspektiver i stedet for ett forsvinningspunkt.

For å tegne en perspektivtegning trenger du en horisontlinje, hjelpelinjer og forsvinningspunkter. Horisontlinjen er alltid en vannrett linje i øyehøyde. Hjelpelinjer er linjer som hjelper deg med å finne punktene du trenger for å kunne lage tegningen. Disse visker du bort etter at tegningen er ferdig. Linjer som i virkeligheten er parallelle, vil i en perspektivtegning være skrå og møtes i et punkt. Det er dette punktet vi kaller forsvinningspunktet. Det kan være flere forsvinningspunkter på samme tegning.

Du kan bestemme perspektivet til tegningen ved å lage tegningen over, på eller under horisontlinjen. Når du tegner perspektivtegninger, lønner det seg å bruke tre ulike farger for å holde orden på alle linjene.

Regel

De ulike perspektivene

Øyehøydeperspektiv:

Tegningen er på høyde med horisontlinjen. Du ser rett på tegningen.

Fugleperspektiv:

Tegningen er under horisontlinjen. Du ser ned på tegningen.

Froskeperspektiv:

Tegningen er over horisontlinjen. Du ser opp på tegningen.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Froskeperspektiv med ett forsvinningspunkt
Neste oppslagPil som peker til høyre
Øyehøydeperspektiv med to forsvinningspunkter