Fugleperspektiv med to forsvinningspunkter

Her skal du lære å tegne perspektivtegninger med to forsvinningspunkter og i fugleperspektiv. Å se noe i fugleperspektiv vil si å se noe ovenfra, som om du var en fugl.

Regel

Oppskrift fugleperspektiv med to forsvinningspunkter

1.
Tegn horisontlinjen (farge A) og marker to punkter som du kaller F1 og F2.
2.
Ut fra F1 og nedover mot høyre tegner du fire linjer som en tynn vifte. Du bestemmer selv avstanden mellom hver enkelt linje (farge B). Gi linjene navn 1, 2, 3 og 4. Linje 1 er øverst.
3.
Ut fra F2 og nedover mot venstre tegner du fire linjer som en tynn vifte. Du bestemmer selv avstanden mellom hver enkelt linje (farge B). Gi linjene navn 5, 6, 7 og 8. Linje 5 er øverst.
4.
Velg skjæringspunktet mellom linje 1 og 5, og skjæringspunktet mellom linje 2 og 6. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
5.
Velg skjæringspunktet mellom linje 3 og 5, og skjæringspunktet mellom linje 4 og 6. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
6.
Velg skjæringspunktet mellom linje 1 og 7, og skjæringspunktet mellom linje 2 og 8. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
7.
Velg skjæringspunktet mellom linje 3 og 7, og skjæringspunktet mellom linje 4 og 8. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
8.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (1, 5) og (3, 5).
9.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (2, 6) og (4, 6).
10.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (1, 7) og (3, 7).
11.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (2, 8) og (4, 8).
12.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (1, 5) og (1, 7).
13.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (2, 6) og (2, 8).
14.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (3, 5) og (3, 7).
15.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (4, 6) og (4, 8).

Fugleperspektivtegning med to forsvinningspunkt og steg

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!