House of Math-logo

Øyehøydeperspektiv med to forsvinningspunkter


Her skal du lære å tegne perspektivtegninger med to forsvinningspunkter og i øyehøydeperspektiv. Sørg for at du har tre ulike farger før du begynner. Det gjør tegningen mye lettere å forstå etterpå. Selv om oppskriften er lang, ikke bli redd!

Regel

Oppskrift øyehøydeperspektiv med to forsvinningspunkter

1.
Tegn horisontlinjen (farge A) og marker to punkter som du kaller F1 og F2.
2.
Ut fra F1 og oppover mot høyre tegner du to linjer som en vifte. Du bestemmer selv avstanden mellom hver enkelt linje (farge B). Gi linjene navn 1 og 2. Linje 1 er øverst.
3.
Ut fra F1 og nedover mot høyre tegner du to linjer som en vifte. Du bestemmer selv avstanden mellom hver enkelt linje (farge B). Gi linjene navn 3 og 4. Linje 3 er øverst.
4.
Ut fra F2 og oppover mot venstre tegner du to linjer som en vifte. Du bestemmer selv avstanden mellom hver enkelt linje (farge B). Gi linjene navn 5 og 6. Linje 5 er øverst.
5.
Ut fra F2 og nedover mot venstre tegner du to linjer som en vifte. Du bestemmer selv avstanden mellom hver enkelt linje (farge B). Gi linjene navn 7 og 8. Linje 7 er øverst.
6.
Velg skjæringspunktet mellom linje 1 og 5, og skjæringspunktet mellom linje 2 og 6. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
7.
Velg skjæringspunktet mellom linje 3 og 7, og skjæringspunktet mellom linje 4 og 8. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
8.
Velg skjæringspunktet mellom linje 1 og 6, og skjæringspunktet mellom linje 4 og 7. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
9.
Velg skjæringspunktet mellom linje 1 og 5, og skjæringspunktet mellom linje 4 og 8. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
10.
Velg skjæringspunktet mellom linje 2 og 6, og skjæringspunktet mellom linje 3 og 7. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
11.
Velg skjæringspunktet mellom linje 2 og 5, og skjæringspunktet mellom linje 3 og 8. Trekk en linje mellom punktene (farge C).
12.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (1, 5) og (2, 5).
13.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (1, 5) og (1, 6).
14.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (1, 6) og (2, 6).
15.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (2, 6) og (2, 5).
16.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (3, 7) og (3, 8).
17.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (3, 7) og (4, 7).
18.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (4, 7) og (4, 8).
19.
Trekk nå en linje mellom skjæringene (4, 8) og (3, 8).

Øyehøydeperspektivtegning med to forsvinningspunkt og steg

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!