House of Math-logo

Uniform sannsynlighet

Teori

Ett utfall ved uniform sannsynlighet

I en uniform sannsynlighetsmodell har alle mulige utfall samme sannsynlighet. Når det finnes n-antall utfall er sannsynligheten for hvert enkelt utfall gitt ved

p = 1 n.

Dersom du skal regne sannsynligheten av en hendelse med flere utfall, der alle utfallene har samme sannsynlighet bruker du denne formelen:

Formel

Hendelse ved uniform sannsynlighet

Sannsynligheten for en gitt hendelse A der g er antall gunstige og m er antall mulige er gitt ved:

P (A) = g m

Eksempel 1

Du kaster én terning én gang og ønsker å finne sannsynligheten for å ett eller to øyne terningen.

Antall gunstige utfall er her 2, siden to sider av terningen tilfredsstiller ett eller to øyne. Antall mulige utfall er 6, siden en terning har seks sider.

P (ett eller to øyne) = 2 6 = 1 3

Det er altså 1 3 sannsynlighet for å få to eller færre øyne på terningen når du kaster én terning én gang.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Sannsynlighet (Ett trekk)
Neste oppslagPil som peker til høyre
Flere trekk med bestemt rekkefølge