House of Math-logo

Variasjonsbredde

Her skal du bli kjent med variasjonsbredde. Det er et langt ord med en svært lett utregning. Variasjonsbredden forteller hvor stort sprik det er i et datasett, altså mellom den laveste og den høyeste verdien.

Eksempel 1

Elevene i 9. klasse på Kongsvik ungdomsskole fikk følgende karakterer på en matematikkprøve:

4,6,2,2,3,1,4,4,3, 6,6,1,1,2,1,4,5,3,4

4,6,2,2,3,1,4,4,3,6,6,1,1,2,1,4,5,3,4

Hva er datasettet, og hva er variasjonsbredden?

Datasettet er alle karakterene du ser over, altså samlingen av alle data. Dataene er her karakterene elevene fikk på matematikkprøven.

Variasjonsbredden er forskjellen mellom den høyeste karakteren og den laveste karakteren, altså spriket i datasettet. Variasjonsbredden er dermed 6 1 = 5.

Regel

Variasjonsbredden er forskjellen mellom den høyeste og den laveste verdien i et datasett. Variasjonsbredden kalles et spredningsmål fordi den gir en tolkning av spredningen på verdiene i datasettet.

Eksempel 2

Ti elever ved Rå ungdomsskole ble spurt hvor mange timer de så på Netflix hver dag. Resultatet ser du her:

4,0,10,2,4,1,4,8,3,2

Hva er variasjonsbredden, og hva kan du tolke ut fra den?

Variasjonsbredden er forskjellen mellom den høyeste og den laveste verdien, altså 10 0 = 10.

Av dette kan du tolke at det er svært store forskjeller på hvor mange timer elevene ved Rå ungdomsskole ser på Netflix. Det vil si at det er en stor spredning i datasettet.

Mattedama ser på Netflix

Eksempel 3

Følgende temperaturer ble målt en desemberdag. 5°C, 3°C, 3°C,0°C,1°C, 3°C,2°C, 2°C, 4°C

Finn variasjonsbredden.

Variasjonsbredden er 3 (5) = 8. Av dette kan du tolke at temperaturen svingte med 8 °C denne desemberdagen.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Kvartildifferanse og kvartilavvik