House of Math-logo

Utvide brøk


Bootcamps

Vil du se animasjonsvideoer og løse interaktive oppgaver om brøk? Trykk her for å prøve Bootcamps!

En brøk består av en teller, en brøkstrek og en nevner. Her og på de neste sidene skal du lære å regne med brøker. Det er veldig gøy!

Regel

Å utvide en brøk betyr å gange med samme tall i teller og nevner:

a b = a c b c

Når du utvider en brøk, blir verdien av brøken den samme som den var før du utvidet den. Derfor kan du sette likhetstegn mellom de to uttrykkene i regelboksen som ser ulike ut. De har nemlig lik verdi.

Eksempel 1

La oss utvide brøken 1 2 med tallet 3 for å se at de to brøkene har samme verdi.

1 2 = 1 3 2 3 = 3 6

Tar du frem kalkulatoren din og trykker inn 1 delt på 2, får du svaret 0,5. Trykker du inn 3 delt på 6, får du også 0,5. Selv om vi utvidet brøken, forble tallverdien den samme!

En utvidet brøk har fortsatt samme verdi

Eksempel 2

Utvid brøken 1 2 med en faktor 2.

1 2 = 1 2 2 2 = 2 4

Eksempel 3

Utvid brøken 2 7 med en faktor 10

2 7 = 2 10 7 10 = 20 70

Eksempel 4

Utvid brøken 9 7 med en faktor 3

9 7 = 9 3 7 3 = 27 21

Eksempel 5

Utvid brøken 6 5 med en faktor

6 5 = 6 8 5 8 = 48 40

Eksempel 6

Utvid brøken 8 3 med en faktor 6

8 3 = 8 6 3 6 = 48 18

Eksempel 7

Utvid brøken 8 9 med en faktor 4

8 9 = 8 4 9 4 = 32 36

Tenk på dette

Klarer du å tegne en tegning med pizzastykker som viser Eksempel 2?

Illustrasjon av eksempel 2 med pizzastykker

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!