House of Math-logo

Fra desimaltall til brøk og tilbake


Du skal lære å gjøre om fra desimal til brøk og fra brøk til desimal. I figuren under ser du at det ene 3-tallet har en strek over seg. Den streken betyr at det skal være uendelig mange 3-tall etter kommaet. Etter hvert som du blir god i brøk, vil du se hvorfor det må være uendelig mange 3-tall i desimalene til brøken én tredjedel – eller kanskje du klarer å tenke deg frem til det allerede nå?

Eksempler på brøker og deres numeriske verdi på desimalform

Et viktig knep ved omregning mellom brøk og desimal er å kunne noen enkle brøker og hva de er i desimaltall. Sammenhengene over er det bare å pugge og lære deg, slik som du kan navnet på vennene dine.

Årsaken til at du må kunne disse basissammenhengene, er at de gjør omregning mellom brøk og desimal mye enklere. La oss se på noen eksempler.

Eksempel 1

Skriv 3 4 som desimaltall

3 4 = 3 1 4 = 3 0,25 = 0,75

Skriv 0,75 som brøk

0,75 = 75 100 = 75 : 25 100 : 25 = 3 4

Eksempel 2

Skriv 4 5 som desimaltall

4 5 = 4 1 5 = 4 0,20 = 0,80

Skriv 0,80 som brøk

0,80 = 80 100 = 80 : 20 100 : 20 = 4 5

Eksempel 3

Skriv 4 3 som desimaltall

4 3 = 4 1 3 = 4 0,333¯ = 1,333¯

Skriv 1,333¯ som brøk

1,333¯ = 1 + 0,333¯ = 3 3 + 1 3 = 3 + 1 3 = 4 3

1,333¯ = 1 + 0,333¯ = 3 3 + 1 3 = 3 + 1 3 = 4 3

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Fra brøk og desimaltall til prosent
Neste oppslagPil som peker til høyre
Brøk, desimaltall og prosent