House of Math-logo

Brøk, desimaltall og prosent


Brøk og prosent henger nøye sammen – begge uttrykker andeler av noe. I dette oppslaget skal du lære deg å gå fra brøk og desimal til prosent, og tilbake.

Regel

Prosent brøk desimaltall

a% = a 100

der du finner desimaltallet ved å regne ut a : 100.

Du kan altså bytte prosenttegnet med brøken 1 100 når du regner. Siden det er snakk om hundredeler, skriver du det som desimaltall ved å bruke tidelsplassen og hundredelsplassen. Slik som dette:

7% = 7 1 100 = 7 100 = 0,07

Eksempel 1

Skriv 20% som brøk og desimaltall

20% = 20 1 100 = 20 100 = 20 : 20 100 : 20 = 1 5
20% = 20 1 100 = 20 100 = 0,20 = 0,2

Eksempel 2

Skriv 65% som brøk og desimaltall

65% = 65 1 100 = 65 100 = 65 : 5 100 : 5 = 13 20
65% = 65 1 100 = 65 100 = 0,65

Regel

Brøk prosent

a 100 = a%

Regel

Desimaltall d prosent

d = d 100%

Nå skal du lære å gå andre veien, fra brøk og desimaltall til prosent. Du kan bytte brøken 1 100 med prosenttegnet når du regner. Om du har mer enn 100 %, blir desimaltallet ditt større enn 1. Videre må du sørge for at du får 100 i nevneren. Da må du ofte utvide eller forkorte brøken din.

Eksempel 3

Skriv 0,25 som brøk og prosent

0,25 = 25 100 = 25 : 25 100 : 25 = 1 4
0,25 = 0,25 100% = 25%

Eksempel 4

Skriv 1 10 som desimaltall og prosent

1 10 = 1 10 10 10 = 10 100 = 0,1
1 10 = 1 10 10 10 = 10 100 = 10 1 100 = 10%

Eksempel 5

Skriv 0,75 som brøk og prosent

0,75 = 75 100 = 75 : 25 100 : 25 = 3 4
0,75 = 75 100% = 75%

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!