Prosentvis endring

I dette oppslaget skal du lære å regne ut prosentvis endring. Du har kanskje hørt at boligprisene har steget med 20 %, men hva betyr det egentlig når noen sier at noe har steget eller avtatt med en gitt prosent?

En slik økning eller reduksjon kaller vi for prosentvis endring. Svaret på spørsmålet over er derfor: Prisene for boliger på to forskjellige tidspunkter er sammenliknet, og endringen i pris er gjort om til prosent i forhold til den opprinnelige prisen. Det er dette du skal lære nå. Du skal sammenlikne gammel verdi mot ny verdi og finne den prosentvise endringen. Se formelen nedenfor.

Formel

Prosentvis endring

%-vis endring = ny verdi  gammel verdi gammel verdi

Hvis du får positivt svar, betyr det at noe har steget i verdi.

Hvis du får negativt svar, betyr det at noe har falt i verdi.

Eksempel 1

Du kjøpte en Playstation til 3200kr. To år senere bestemte du deg for å selge den. Du fikk solgt den for 1750kr. Hva var endringen i prosent?

Prosentvis endring = 1750 3200 3200 0,453 = 45,3% Det betyr at verdiendringen var 45,3%. Du fikk et negativt svar, det vil si at Playstationen har falt i verdi. Den har tapt seg 45,3% i verdi.

Eksempel 2

Du har satt 5000kr i banken. Etter ett år har du 5200kr i banken. Hva er endringen i prosent?

Prosentvis endring = 5200 5000 5000 = 0,04 = 4% Endringen i prosent er 4. Siden du fikk en positiv verdi til svar, vil det si at pengene du satte i banken, har økt med 4 %.

Eksempel 3

En bolig kostet for fire år siden 3500000kr, koster den samme boligen 4200000kr. Hvor mange prosent har boligen steget i verdi? Du regne prosentvis endring.

Prosentvis endring = 4200000 3500000 3500000 = 0,20 = 20% På fire år har boligens verdi steget med 20 %.

Mattedama som tenker på prosentregning.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!