House of Math-logo

Prosentregning


I dette oppslaget skal du lære prosentregning. Det er ofte nyttig å kunne regne mellom tall og prosent. Du har sikkert handlet på salg for eksempel. Hvor mye vil noe koste dersom du får 40 % avslag? Hvordan regner du ut det? Slike typer regnestykker skal du nå se på.

Regel

Når du skal finne prosenten av et tall:

prosent av tall = tall a% = tall a 100

Eksempel 1

Regn ut 40% av 300

300 40% = 300 40 100 = 3 40 = 120

Det betyr at 40% av 300 er 120.

Eksempel 2

Finn 75% av 80

80 75% = 80 75 100 = 80 75 100 = 8 75 10 = 8 7,5 = 60 Det betyr at 75% av 80 er 60.

Hva gjør du når du skal legge til en prosentdel? Jeg skal vise deg to ulike måter: Den tungvinte og den lettvinte. Den lettvinte bruker vekstfaktor, så den skal bli din bestevenn. La oss regne et eksempel.

Eksempel 3

Du skal legge til 15% 400

Tungvint måte

Du begynner på samme måte som med eksemplene over. Først finner du ut hva 15 % av 400 er:

400 15% = 400 15 100 = 400 15 100 = 4 15 = 60

400 15% = 400 15 100 = 400 15 100 = 4 15 = 60

Siden du skal legge til 15 % på 400, må du plusse på 60. Da får du
400 + 60 = 460.

Lettvint måte: Vekstfaktor

Her gjør du begge utregningene i én operasjon:

400 (1 + 15 100) = 400 1,15 = 460

Eksempel 4

Du skal handle salg. Du finner en jakke som er satt ned med 30%, og den kostet 700 til full pris. Hvor mye du betale?

Her bruker du vekstfaktor direkte:

70 (1 30 100) = 70 (1 0,30) = 70 0,7 = 49

70 (1 30 100) = 70 (1 0,30) = 70 0,7 = 49

Det vil si at 30 % reduksjon tilsvarer at du må betale 490 kr.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Prosent og basisbrøkene
Neste oppslagPil som peker til høyre
Prosentvis endring