Prosentregning

I dette oppslaget skal du lære prosentregning. Det er ofte nyttig å kunne regne mellom tall og prosent. Du har sikkert handlet på salg for eksempel. Hvor mye vil noe koste dersom du får 40 % avslag? Hvordan regner du ut det? Slike typer regnestykker skal du nå se på.

Regel

Når du skal finne prosenten av et tall:

prosent av tall = tall a% = tall a 100

Eksempel 1

Regn ut 40% av 300

300 40% = 300 40 100 = 3 40 = 120

Det betyr at 40% av 300 er 120.

Eksempel 2

Finn 75% av 80

80 75% = 80 75 100 = 80 75 100 = 8 75 10 = 8 7,5 = 60 Det betyr at 75% av 80 er 60.

Hva gjør du når du skal legge til en prosentdel? Jeg skal vise deg to ulike måter: Den tungvinte og den lettvinte. Den lettvinte bruker vekstfaktor, så den skal bli din bestevenn. La oss regne et eksempel.

Eksempel 3

Du skal legge til 15% 400

Tungvint måte

Du begynner på samme måte som med eksemplene over. Først finner du ut hva 15 % av 400 er:

400 15% = 400 15 100 = 400 15 100 = 4 15 = 60

400 15% = 400 15 100 = 400 15 100 = 4 15 = 60

Siden du skal legge til 15 % på 400, må du plusse på 60. Da får du

400 + 60 = 460.

Lettvint måte: Vekstfaktor

Her gjør du begge utregningene i én operasjon:

400 (1 + 15 100) = 400 1,15 = 460

Eksempel 4

Du skal handle salg. Du finner en jakke som er satt ned med 30%, og den kostet 700 til full pris. Hvor mye du betale?

Her bruker du vekstfaktor direkte:

70 (1 30 100) = 70 (1 0,30) = 70 0,7 = 49

70 (1 30 100) = 70 (1 0,30) = 70 0,7 = 49

Det vil si at 30 % reduksjon tilsvarer at du må betale 490 kr.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!