House of Math-logo

Vekstfaktor


Vekstfaktor er en forenklet måte å regne prosent. Tidligere har du regnet prosent i flere ledd, først funnet prosenten og deretter lagt til eller trukket fra på utgangspunktet. Med vekstfaktor skal du lære å gjøre dette i en og samme operasjon. Vekstfaktor gjør prosentregning og prosentvise endringer utrolig mye lettere, og sparer deg for mye tid.

Formel

Vekstfaktor = (1 ± p 100 ), der p er prosentsatsen.

Ved økning, bruk (1 + p 100 ).

Ved reduksjon, bruk (1 p 100 ).

La meg forklare formelen: Inni parentesen har du et ett-tall, pluss/minus og brøken p 100. Ett-tallet representerer det du skal regne prosent av. Pluss/minus forteller at du har to formler i ett: Én formel for økning (da bruker du pluss), og én formel for reduksjon (da bruker du minus). p 100 er den vanlige prosentregelen du er vant med. Se nøye på sammenhengene i boksen nedenfor.

Regel

Tolkning av vekstfaktoren

  • Du har økning hvis vekstfaktoren er større enn én, > 1.

  • Du har reduksjon hvis vekstfaktoren er mindre enn én, < 1.

Eksempel 1

Dersom noe øker med 25 %, vil vekstfaktoren være:

(1 + 25 100) = 1 + 0,25 = 1,25

Dersom noe minker med 20 %, vil vekstfaktoren være:

(1 20 100) = 1 0,2 = 0,8

Eksempel 2

Vekstfaktoren dersom en investering øker med 10 %:

(1 + 10 100) = 1 + 0,1 = 1,1

Vekstfaktoren dersom en investering minker med 10 %:

(1 10 100) = 1 0,1 = 0,9

Eksempel på hvordan en investering kan vokse.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Prosentvis endring
Neste oppslagPil som peker til høyre
Regning med vekstfaktor