Vekstfaktor

Vekstfaktor er en forenklet måte å regne prosent. Tidligere har du regnet prosent i flere ledd, først funnet prosenten og deretter lagt til eller trukket fra på utgangspunktet. Med vekstfaktor skal du lære å gjøre dette i en og samme operasjon. Vekstfaktor gjør prosentregning og prosentvise endringer utrolig mye lettere, og sparer deg for mye tid.

Formel

Vekstfaktor = (1 ± p 100 ), der p er prosentsatsen.

Ved økning, bruk (1 + p 100 ).

Ved reduksjon, bruk (1 p 100 ).

La meg forklare formelen: Inni parentesen har du et ett-tall, pluss/minus og brøken p 100. Ett-tallet representerer det du skal regne prosent av. Pluss/minus forteller at du har to formler i ett: Én formel for økning (da bruker du pluss), og én formel for reduksjon (da bruker du minus). p 100 er den vanlige prosentregelen du er vant med. Se nøye på sammenhengene i boksen nedenfor.

Regel

Tolkning av vekstfaktoren

  • Du har økning hvis vekstfaktoren er større enn én, > 1.

  • Du har reduksjon hvis vekstfaktoren er mindre enn én, < 1.

Eksempel 1

Dersom noe øker med 25 %, vil vekstfaktoren være:

(1 + 25 100) = 1 + 0,25 = 1,25

Dersom noe minker med 20 %, vil vekstfaktoren være:

(1 20 100) = 1 0,2 = 0,8

Eksempel 2

Vekstfaktoren dersom en investering øker med 10 %:

(1 + 10 100) = 1 + 0,1 = 1,1

Vekstfaktoren dersom en investering minker med 10 %:

(1 10 100) = 1 0,1 = 0,9

Eksempel på hvordan en investering kan vokse.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!