House of Math-logo

Hoderegning (klokka)


Å regne med tid er veldig viktig når vi skal gjøre mange ting i løpet av en dag. For at du skal få tid til å gjøre alt du har lyst til, trenger du å kunne klokkeregning.

Når du regner med tid, må du huske at det er 60 minutter i en time. Plassverdisystemet blir litt annerledes, men ikke veldig. Du må bare huske på at når du vil gjøre om timer til minutter, er hver time lik 60 minutter. Hvis du vil gjøre om minutter til timer, må du ha 60 minutter for å få en time. La oss se på noen eksempler.

Eksempel 1

Hvilken tid er lengst? 1 time og 50 minutter eller 100 minutter?

Du må regne ut hvor mange minutter 1 time og 50 minutter er. Du vet at

1 time = 60 minutter 1 time og 50 minutter = 60 minutter + 50 minutter = 110 minutter

1 time = 60 minutter 1 time og 50 minutter = 60 minutter + 50 minutter = 110 minutter

Siden 110 minutter er mer enn 100 minutter, vet du at 1 time og 50 minutter er lengre enn 100 minutter.

Eksempel 2

Hvor mye er klokka om 2 timer og 15 minutter? Tegn på klokka til høyre.

To analoge klokker. Klokken til høyre mangler time og minuttviser

Eksempel 3

Hvilken tid er lengst? 130 minutter eller 2 timer?

Vi regner andre veien denne gangen og ser på hvor mange timer det er i 130 minutter. Husk at 60 minutter er 1 time.

130 minutter = 60 minutter + 60 minutter + 10 minutter = 1 time + 1 time + 10 minutter = 2 timer og 10 minutter

130 minutter = 60 minutter + 60 minutter + 10 minutter = 1 time + 1 time + 10 minutter = 2 timer og 10 minutter

Siden 2 timer og 10 minutter er mer enn 2 timer, vet du at 130 minutter er lengre enn 2 timer.

Eksempel 4

Hva er klokka 2 timer og 15 minutter etter klokka 16:50?

I slike oppgaver lønner det seg å se på minuttene først og timene etterpå. Fra klokkeslettet ser du at du er i minutt 50. Siden du skal finne tiden om 15 minutter, får du

50 minutter + 15 minutter = 65 minutter

Det er 60 minutter i 1 time, slik at

65 minutter = 1 time og 5 minutter

Fra klokkeslettet ser du at du er i time 16. Siden du skal finne tiden 2 timer frem, får du

16 timer + 2 timer = 18 timer

I tillegg må du ta med den ene timen du fant fra minuttene. Da får du

18 timer + 1 time = 19 timer

Til overs har du nå 5 minutter. Dermed er den nye tiden 19:05.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!