House of Math-logo

Klokkeregning


Når du regner med tid, må du huske at det er 60 sekunder i ett minutt og 60 minutter i én time. Plassverdisystemet som du lærte tidligere blir litt annerledes, men ikke mye. Du må bare huske på at når du vil gjøre om timer til minutter, er hver time lik 60 minutter. Hvis du vil gjøre om minutter til timer må du ha 60 minutter for å få én time. La oss se på noen eksempler.

Regel

Å trekke klokkeslett fra hverandre

Du må låne

6

når du låner fra tallet til venstre for :-tegnet.

Når du jobber med klokkeregning på tårnform, skal du bruke akkurat samme metode som tidligere. Men om du trenger å låne, må du låne 6 og ikke 10 når du låner fra tallet til venstre for :-tegnet.

Eksempel 1

Hvor lang tid er det mellom 08:30 og 09:45?

Hvis du behandler klokkeslettene som tall, kan du regne med dem på nesten samme måte som du har lært tidligere:

09:45 - 08:30 = 01:15 løst ved oppstilling.

Dermed ser du at det er 1 time og 15 minutter mellom 08:30 og 09:45.

Eksempel 2

Hvor lenge er det mellom 12:15 og 14:05?

Nå må du huske at det er 60 minutter i en time.

14:05 - 12:15 = 01:50 løst ved oppstilling.

Dermed ser du at det er 1 time og 50 minutter mellom 12:15 og 14:05.

Regel

Å legge sammen klokkeslett

Når du skal legge sammen tid og ender med å få mer enn 6 i en kolonne, setter du

1

over plassen til venstre.

Når du jobber med klokkeregning på tårnform og skal legge sammen klokkeslettene, bruker du akkurat samme metode som tidligere. Men om du får mer enn 5 når du summerer kolonnen til høyre for :-tegnet, må du sette 1 over plassen til venstre og differansen mellom tallet og 6 under streken. Dette 1-tallet skal summeres med den venstre kolonnen slik du pleier.

Eksempel 3

Hva er klokka 2 timer og 15 minutter etter 16:50?

Her må du huske at når summen av sifrene kolonnevis er større enn 5, så må du begynne å telle fra 0 igjen og sette 1 over kolonnen til venstre. Dette er fordi du teller til 60 minutter før du begynner på en ny time

16:50 + 02:15 = 19:05 løst ved oppstilling.

Klokka blir altså 19:05 etter 2 timer og 15 minutter.

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om klokkeregning? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!