House of Math-logo

Regning med måleenheter

Dette oppslaget bruker metrikse måleenheter. Klikk her for det amerikanske systemet.

Her får du se noen eksempler på hva som skjer når du ganger sammen tall som har tilhørende enheter.

Eksempel 1

Et rom er 3m bredt og 4m langt. Hvor mange kvadratmeter er rommet?

3m 4m = 3 4 m m = 12m2

Plastbasseng med saft

Eksempel 2

Du skal feire bursdag og du har lyst til å servere saft fra et lite plastbasseng du har i hagen. Du fyller bassenget med 0,04m3 saft. Hvor mange liter saft er det?

0,04m3 = 0,04 1000dm3 = 40dm3 = 40L Du har altså 40 liter saft til gjestene dine.

Eksempel 3

Hva er volumet av en terning med sider 5m? Gi svaret i liter (L).

Først må du finne volumet av terningen. Det er V = l b h. Da blir utregningen som dette: V = 5m 5m 5m = 5 5 5 m m m = 125m3

Nå må du regne om til liter: 125m3 = 125 1000dm3 = 125000dm3 = 125000L

Volumet av terningen blir dermed 125000 liter.

Du kommer også til å møte enheter som er satt sammen av flere enheter. Enheten for fart er for eksempel satt sammen av meter og sekund (m/s) eller kilometer og timer (km/t). Når enheter ikke kan forkortes ytterligere skriver du opp de enhetene som er igjen. Dette vil være enheten til regnestykket ditt.

Eksempel 4

En bilist kjører 110km 1,5 time, hvor fort har han kjørt i gjennomsnitt per time?

I denne oppgaven trenger du å kunne «formelen for vei, fart og tid»:

s = v t.

Siden du skal finne farten, må du først løse formelen for v: s = v t s t = v t t v = s t = 110km 1,5t 73,3km/t

Bilisten kjørte altså 73,3 km/t i gjennomsnitt.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Temperaturer (Celsius)
Neste oppslagPil som peker til høyre
Å forstå måling