House of Math-logo

Gjeldende sifre


Når det gjelder antall gjeldende sifre, har du to tilfeller du må sjekke: Tilfellet der du har null som første siffer, og tilfellet der du ikke har null som første siffer.

Regel

Gjeldende sifre

  • Når tallet begynner med 0, teller du antall sifre fra det første tallet som ikke er 0.

  • Når tallet ikke begynner med 0, teller du alle sifrene i tallet.

Eksempel 1

Gjeldende siffer

1 har 1 gjeldende siffer
10 har 2 gjeldende sifre
100 har 3 gjeldende sifre
1,0 har 2 gjeldende sifre
1,00 har 3 gjeldende sifre
1,000 har 4 gjeldende sifre
0,001 har 1 gjeldende siffer
0,0010 har 2 gjeldende sifre
0,00100 har 3 gjeldende sifre

Eksempel 2

Avstanden mellom deg og idrettshallen er 16,5km. Fra idrettshallen til kiosken er det 12,1km. Hvor langt har du syklet når du sykler hjemmefra til kiosken via idrettshallen? Gi svaret med fire gjeldende sifre.

Her må du addere de to distansene for å finne hvor langt du har syklet. Da får du

16,5km + 12,1km = 28,6km = 28,60km

16,5km + 12,1km = 28,6km = 28,60km

Her må du legge til en null for å få fire gjeldende sifre.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!