Hva er et siffer?

Et siffer er et tall som består av bare ett symbol. Om du tenker etter, vil du se at de eneste tallene på tallinjen vår som har denne egenskapen, er tallene

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Alle tallene på tallinjen er satt sammen av disse sifrene. De ti sifrene er altså byggesteinene i tallsystemet vårt. Det kan virke litt rart at akkurat disse ti tallene både kalles for tall og sifre, men det er ikke rarere enn at du har noen venner med både fornavn og mellomnavn.

Mattedama bader i sifre

Det finnes flere tallsystemer enn titallsystemet. For eksempel er datamaskiner og iPad-er bygget opp av totallsystemet. Dette systemet har bare sifrene 0 og 1.

Tenk på dette

Kan du ramse opp noen tall og fortelle hvor mange sifre hvert tall er bygget opp av?

Her er noen eksempler:

 • 7 består av ett siffer,

 • 1 består av ett siffer,

 • 1242 består av fire sifre,

 • 555 består av tre sifre,

 • 283 består av tre sifre,

 • 304 består av tre sifre,

 • 35 består av to sifre,

 • 1156 består av fire sifre,

 • 8991 består av fire sifre,

 • 26 består av to sifre,

 • 100 består av tre sifre,

 • 68 består av to sifre,

 • 55334 består av fem sifre,

 • 17021 består av fem sifre,

 • 4 består av to sifre,

 • 534564 består av seks sifre,

 • 0 består av ett siffer,

 • 1000000 består av sju sifre.

Sifre og mattedama

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om sifrene? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!