Inntekt

Her og i de neste oppslagene skal du lære om inntektsberegninger. Du skal nå se på ulike lønnstyper.

Regel

Lønnstyper

Fastlønn:

Lønn basert på en gitt type arbeid. Lønnen utbetales med fast sum som regel hver måned. Den mest vanlige lønnstypen.

Timelønn:

Lønn basert på antall timer du har arbeidet. Som regel fast timesats. Utbetales som oftest hver måned.

Akkordlønn:

En bestemt sum for prosjektarbeid uavhengig av tiden du har benyttet. Betaler ofte halvparten før arbeidet er påbegynt, og halvparten når arbeidet er ferdig.

Provisjonslønn:

Prestasjonsbasert lønn, ofte med lav fastlønn i bunnen og større summer når prestasjonen er utført.

I Norge er det vanlig å motta lønn en gang per måned, og på en fast lønningsdag. Nå skal du se på ulike utregninger i forbindelse med de ulike lønnstypene.

Formel

Timelønn = månedslønn arbeidstimer i en måned

Eksempel 1

Månedslønnen din er 27300kr, og du har jobbet 150 timer en måned. Hva er timelønnen din?

Timelønn = månedslønn arbeidstimer i en måned = 27300 150 = 182kr/t Du fikk altså 182 kr per time du jobbet.

Formel

Timelønn ved akkordlønn

Timelønn = lønn timer brukt på arbeid

Eksempel 2

Du får 4000kr for å male garasjen til naboen. Han bryr seg ikke om hvor lang tid du bruker. Hvor mye vil timelønnen din bli dersom du bruker åtte timer å male garasjen?

Timelønn = lønn timer brukt på arbeid = 4000 8 = 500kr/t

Hvor mye vil timelønnen din bli dersom du bruker seksten timer på å male garasjen?

Timelønn = lønn timer brukt på arbeid = 4000 16 = 250kr/t Du ser at jo kortere tid du bruker på jobben, desto høyere vil timelønnen bli. Så da er det bare å jobbe hardt og komme i mål fortest mulig!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!