House of Math-logo

Provisjonslønn


Formel

Provisjonslønn

Provisjonslønn = fastlønn + provisjon

Eksempel 1

I studietiden jobbet Supermann som annonseselger i Daily Planet. Lønnen var en fastlønn 9000kr, og i tillegg fikk han 3% provisjon av salget. Hvor mye tjente Supermann en måned når han klarte å selge annonser for 100000kr?

I dette tilfellet må du kjenne fastlønnen og provisjonen. Deretter summerer du de to tallene. Du ser av teksten at fastlønnen er 9000 kr. Du må nå finne provisjonen:

Provisjon = 100000 3% = 3000kr

Samlet lønn til Supermann blir dermed: Månedslønn = fastlønn + provisjon = 9000 + 3000 = 12000kr

Supermann tjente 12000 kr.

I forbindelse med lønn er det noen flere begreper du må ha kontroll på. Det er bruttolønn og nettolønn. Bruttolønn forteller deg hvor mye du tjener. Nettolønn forteller deg hvor mye penger du får til disposisjon på konto. Du lurer kanskje på hvorfor disse to beløpene ikke er like? Årsaken er at alle som jobber, betaler skatt til staten. Disse pengene går til å dekke gratis skole, sykehus, veier og T-bane, for å nevne noe. Vi skal se nærmere på dette nedenfor.

Regel

Bruttolønn

Bruttolønn er lønn før skattetrekk og andre trekk.

Regel

Nettolønn

Nettolønn er lønn etter skattetrekk og andre trekk, altså det du får utbetalt til kontoen din.

Formel

Nettolønn med vekstfaktor

Nettolønn = bruttolønn (1 skatt 100 )

Eksempel 2

Hvor mye fikk Minni Mus utbetalt per måned når hun ble trukket 35% i skatt av en månedslønn 33000kr?

Netto månedslønn = 33000 (1 35 100) = 33000 0,65 = 21450kr Minni Mus fikk utbetalt 21450 kr etter skatt når hun tjente 33000 kr. Hun har et skattetrekk på 35 %.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Skatt, trekkgrunnlag, lønn