House of Math-logo

Kredittkort


Har du hørt om begrepet «luksusfelle»? Det betyr at fristelsen til å leve et liv i luksus blir for stor, og vi kommer i fellen av å bruke mye mer penger enn vi har, ved hjelp av et kredittkort.

Hvorfor omtales det som en felle? Det er fordi å handle med kredittkort er å handle med penger som du ikke har selv, men som du har lånt av banken. Det er penger du må betale tilbake med høy rente. Siden kredittkort er en form for lån fra banken, vil det å handle på kreditt innebære at du utsetter betalingen til et senere tidspunkt.

Det er en forskjell på kredittkort og penger du låner for å kjøpe bolig eller bil. Boliglån og billån er lån der du får en spesiell lånesum som skal brukes til det formålet du oppgir til banken, mot at banken får pant i bolig/bil. Hvis du derimot har et kredittkort, har banken gitt deg et lån som du kan bruke når du vil, og hvordan du vil. Du kan også velge å ikke bruke alt sammen på en gang. Du betaler bare for den delen av lånet du bruker. Det meste du kan bruke, er den maksgrensen på kredittkortet banken har gitt deg. Når du får kredittkortlån, har ikke banken pant i eiendeler. Derfor er renten du betaler for å bruke kredittkort, veldig mye høyere enn renten du betaler for boliglån og billån.

De som havner i «luksusfellen», har hatt et ønske om å leve et liv over evne og bruke penger de ikke har. De har sannsynligvis havnet i økonomisk uføre fordi de ikke vet hvordan et kredittkort fungerer – nemlig at du må betale tilbake alle pengene du bruker, og at det følger med en skyhøy renteforpliktelse.

Siden det er svært høye renter ved bruk av kredittkort, vil jeg anbefale at du bruker et debetkort. Et debetkort er et kort som fungerer akkurat som et kredittkort, men pengene du bruker er penger du har tjent. Dermed er det slik at når kortet er tomt, er du tom for penger som skal gå til forbruk. For å kunne bruke debetkortet igjen må du vente på ny lønn. I Norge bruker vi VISA-kortet som et debetkort. Også ungdomskortet, som du kanskje har, er et debetkort.

Tenk på dette

Du betale 1000kr for en reparasjon av den knuste telefonen din. Du bruker et kredittkort med 30% rente per år, og har dessverre ikke mulighet til å betale dette før om ett år. Hvor mye skylder du banken da?

Vi regner først ut 30 % rente av 1000 kr:

1000 30 100 = 1000 0,3 = 300

Det betyr at du må betale 300 kr mer enn reparasjonen egentlig koster, ved å bruke kredittkort i stedet for et debetkort. Totalt må du betale tilbake

1000 + 300 = 1300kr

Eksempel 1

Etter atter en kamp mot Voldemort, trengte Harry, Ronny og Hermine en ferietur. Derfor lot de seg friste og kjøpte en ferietur til 60000kr Harrys kredittkort. Da de kom hjem, hadde de brukt mer penger mat og kos enn de hadde tenkt. Da regningen fra kredittselskapet kom, hadde de derfor ikke penger til å betale. Lånet ble stående én måned (30 dager). Renten kredittkortet var satt til 33% per år. Hvor mye de betale etter en måned, og hva har betalingsutsettelsen kostet dem?

For å finne ut hvor mye mer de må betale etter en måned, må du legge til rentene for den måneden, det vil si 30 (eller 31) dager delt på antall dager i et helt år (pass på skuddår!) og gange med prosenten:

60000kr 0,33 30 365 1627,40kr

Etter en måned har lånet vokst med ca. 1627,40 kroner. Dette må de legge til det opprinnelige lånebeløpet på 60000 kroner. De må da betale

60000 + 1627,40 = 61627,40kr.

Om de utsetter én måned til, må de betale renter av hele det nye beløpet 61627,40 kr, altså ferieturen pluss rentesrente!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!