House of Math-logo

MVA


Alle priser på varer og tjenester i Norge inneholder en merverdiavgift (vi forkorter den mva). Det vil si at når du betaler for en vare i butikken, går en del av prisen rett til staten som en avgift. Det finnes noen områder som er unntatt fra mva, men de er så få at vi ikke ser på dem her.

Den mest brukte merverdiavgiften er 25 %. Nå skal du lære å finne prisen på en vare både før og etter mva. Varer der prisen er inkludert mva, kaller vi pris inkl. mva, og varer der prisen er ekskludert mva kaller vi pris ekskl. mva.

Regel

Å finne pris inkl. mva

Pris inkl. mva = pris ekskl. mva (1 + mva 100 )

Pris inkl. mva = pris ekskl. mva (1 + mva 100 )

Eksempel 1

En vare kostet 450kr uten merverdiavgift. Merverdiavgiften for denne varen er 25%. Hvor mye koster varen med merverdiavgift?

Regnestykket blir slik: Pris inkl. mva = 450 (1 + 25 100) = 450 1,25 = 562,5kr

Prisen for varen inkl. mva er 562,50 kr.

Formel

Å finne pris ekskl. mva

Pris ekskl. mva = pris inkl. mva (1 + mva 100 )

Eksempel 2

Kiwi reklamerer med at de har fjernet merverdiavgiften frukt og grønt. Prisen står inklusiv merverdiavgift, men den fjernes når du kommer til kassen. Merverdiavgiften for matvarer er 15%. Hvis du kjøper epler til 12kr med merverdiavgift, hva vil du betale i kassen Kiwi?

Du vet at når du har en prosentsats på 15, vil vekstfaktoren være 1,15. Dette bruker vi til å finne prisen på varen uten merverdiavgift.

Pris ekskl. mva = 12 1,15 10,43kr

Eplene vil koste 10,43 kr uten merverdiavgift.

Mattedama på kafé.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!