House of Math-logo

Kroneverdi og konsumprisindeks


Kroneverdien forteller hvor mye 1 krone i et spesifikt år er verdt i forhold til 1 krone i et annet år. Konsumprisindeksen er et mål for det generelle prisnivået i Norge, og skrives ofte som KPI.

Formel

Kroneverdi

Du finner kroneverdien ved å bruke denne formelen:

kroneverdi = 100 konsumprisindeks = 100 KPI

Teori

Inflasjon og deflasjon

Inflasjon er en prisstigning som oppstår fordi pengemengden øker i forhold til den varemengden som skal omsettes.

Deflasjon er motsatt av inflasjon. Det vil si en prisreduksjon som oppstår fordi pengemengden avtar i forhold til varemengden.

Teori

Tolkning av kroneverdi

  • Når prisen på en vare øker over tid betyr det at kronen er blitt mindre verdt. Kronen er da blitt svakere og det kalles inflasjon.

  • Når prisen på en vare avtar over tid betyr det at kronen er blitt mer verdt. Kronen er da blitt sterkere og det kalles deflasjon.

Eksempel 1

I 1988 var konsumprisindeksen 76,9. Hva var kroneverdien det året?

kroneverdi 1988 = 100 konsumprisindeks 1988 = 100 76,9 1,3 1 1998-krone var verdt 1,3 1998-kroner i 1988. Kronen har dermed blitt svakere og du får mindre varer per krone du bruker.

Teori

Konsumprisindeks

Konsumprisindeksen er et mål for det generelle prisnivået i Norge, og skrives ofte som KPI. Den forteller hvor mye en kurv med utvalgte varer stiger og avtar med tiden.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Kredittkort
Neste oppslagPil som peker til høyre
Prisindeks og konsumprisindeks (KPI)