House of Math-logo

Prisindeks og konsumprisindeks (KPI)


En prisindeks angir forholdet mellom prisen på et produkt i et år i forhold til basisåret, som er 1998. Prisindeksen gir oss mulighet til å beregne endring i pris over tid, eller mellom ulike områder i verden. Det er viktig å huske på at prisindeksen i basisåret er 100.

Formel

Prisindeks for et bestemt år

prisindeks = pris pris basisår 100

Formel

Prisindeks for et generelt år

prisindeks 1 prisindeks 2 = pris 1 pris 2

Eksempel 1

En vare kostet 98kr i basisåret. I 2015 var prisindeksen 138,8. Hva kostet varen i 2015?

Prisindeks i basisåret er alltid 100. Sett rett inn i formelen og regn ut: prisindeks 2015 prisindeks basisår = pris 2015 pris basisår 138,8 100 = pris 2015 98 138,8 100 98 = pris 2015 98 98 pris 2015 = 138,8 100 98 = 136

I 2015 kostet varen 136 kroner. Altså, verdien av 1 kr er blitt svakere og butikken må få flere kroner for samme vare.

Gjennomsnittet av alle indekser kalles konsumprisindeks (KPI) og måler hvordan prisen endrer seg i hele markedet. KPI er et nyttig verktøy når du skal regne på inflasjon og når du skal forhandle om å øke lønnen din.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Kroneverdi og konsumprisindeks
Neste oppslagPil som peker til høyre
Reallønn