House of Math-logo

Feriepenger


Feriepenger er en ordning der vi som jobber, får ekstra penger en måned i året. Feriepengene kommer som regel før sommeren, i stedet for vanlig lønn. Men du kan også avtale med arbeidsgiveren å få dem utbetalt på et annet tidspunkt.

Feriepengene du får utbetalt, er vanligvis mer enn din vanlige månedslønn. Det er fordi månedslønnen utgjør 1 12 av årslønnen, mens feriepengene utgjør minst 1 10 (som er mer enn 1 12).

Regel

Feriepenger

Feriepengegrunnlaget er fjorårets lønn minus fjorårets feriepenger.

Personer under 60 år:

Arbeidsgiveren velger mellom 10,2 % eller 12 % av feriepengegrunnlaget.

Personer fra fylte 60 år:

2,3 prosentpoeng på toppen av de 10,2 % eller 12 % som du har fra før. Du får mer feriepenger på grunn av den ekstra ferieuken etter fylte 60 år.

Mattedama soler seg på ferie

Mattedama varmer seg rundt bålet

Eksempel 1

I løpet av ett år tjente Saul Sel 248000kr inkludert feriepenger. Han fikk 24000kr i feriepenger året før. Saul Sel er under 60 år, og han får 12% av feriepengegrunnlaget som feriepenger. Hvor mye vil han utbetalt i feriepenger året etter?

Først regner du ut feriepengegrunnlaget:

Feriepengegrunnlag = lønn året før feriepenger året før = 248000 24000 = 224000

Feriepengegrunnlag = lønn året før feriepenger året før = 248000 24000 = 224000

Du regner så ut feriepengene:
Feriepenger 2022 = feriepengegrunnlag feriepengeprosent = 224000 0,12 = 26880

Feriepenger 2022 = feriepengegrunnlag feriepengeprosent = 224000 0,12 = 26880

Herr Sel vil få utbetalt 26880 kr i feriepenger året etter.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Skatt, trekkgrunnlag, lønn