House of Math-logo

Skatt, trekkgrunnlag, lønn


Det norske velferdssamfunnet er hovedsakelig finansiert gjennom skatter og avgifter. Her skal du lære litt om noen av dem.

Teori

Forskuddstrekk

Forskuddstrekk er det samme som skatt på inntekten din. Forskuddstrekket utføres av arbeidsgiver ved utbetaling av lønn. Det er arbeidsgiver som betaler inn disse pengene til staten. Skatt beregnes av hvor mye du har tjent i løpet av fjoråret. Forskuddstrekket trekkes fra trekkgrunnlaget.

Teori

Pensjonstrekk

Deler av pensjonen din blir utbetalt fra staten når du går av med pensjon. De pengene staten da utbetaler som pensjon, har staten samlet inn gjennom de årene du har arbeidet, og tatt vare på for deg. Pensjonstrekket er det månedlige beløpet staten samler inn og passer på til du går av med pensjon. Pensjonstrekket skal du ikke betale skatt av.

Teori

Fagforeningskontingent

Mange arbeidstakere i Norge er medlem av en fagforening. Disse foreningene tar vare på arbeidstakeren og arbeidstakerens interesser. Fagforeningskontingenten er medlemsavgiften for å få være med i en slik forening. Fagforeningskontingenten skal du ikke betale skatt av.

Formel

Trekkgrunnlag

Trekkgrunnlag = bruttolønn pensjonstrekk fagforeningskontingent

Trekkgrunnlag = bruttolønn pensjonstrekk fagforeningskontingent

Formel

Nettolønn

Nettolønn = trekkgrunnlag forskuddstrekk

Nettolønn = trekkgrunnlag forskuddstrekk

Vi liker å lage en felles tabell for de to formlene ovenfor. Da blir det som dette:

Eksempel 1

Bjørn Boris har en bruttolønn 35000kr. Før skattetrekket 27% han betale 2% i pensjonstrekk og 1,5% i fagforeningskontingent. Hva blir trekkgrunnlaget og nettolønnen?

Øverste tabell viser tallene utregnet. Nederste tabell viser formlene jeg har skrevet inn i Excel.

Regneark i Excel som viser beregning av nettolønn og trekkgrunnlag

Teori

Ulike skatter og avgifter

Inntektsskatt:

Avhenger av inntekten du har.

Toppskatt (9%12%):

Regnes av personinntekt over et gitt beløp.

Trygdeavgiften (7,8%):

Regnes av personinntekten.

Merverdiavgift, mva (15%25%):

Avgift på kjøp av varer og tjenester.

Disse satsene blir bestemt av Stortinget hvert år.

Eksempel 2

Minni Mus har en fast månedslønn 33000kr. Hvor mye får hun utbetalt når hun har prosentkort med et skattetrekk 35%?

Du finner først ut hvor mye Minni Mus betaler i skatt ved å regne ut 35 % av 33000 kr.

skattetrekk i kroner = 33000 0,35 = 11550kr

skattetrekk i kroner = 33000 0,35 = 11550kr

Minni Mus betaler 11550 kr i skatt.

Du finner deretter ut hvor mye hun får utbetalt (netto månedslønn) ved å trekke skattetrekket i kroner fra den faste månedslønnen. netto månedslønn = 33000 11550 = 21450kr

Minni Mus får utbetalt 21450 kr etter skatt når hun tjener 33000 kr og har et skattetrekk på 35 %.

Alternativ metode

Alternativt kan du gjøre dette mye lettere ved å bruke vekstfaktor. Da gjør du begge utregningen samtidig. Du bruker denne formelen: nettomånedslønn = 33000 (1 35 100) = 33000 0,65 = 21450kr

Minni Mus får utbetalt 21450 kr etter skatt når hun tjener 33000 kr og har et skattetrekk på 35 %.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Provisjonslønn
Neste oppslagPil som peker til høyre
Feriepenger