House of Math-logo

Gangemetoden (Å gange store tall)


Nå skal du lære gangemetoden, hvordan du skal gange store tall med hverandre. Noen kaller denne metoden for «trappetrinnsmetoden».

Bootcamps

Vil du se animasjonsvideoer og løse interaktive oppgaver om å gange med store tall? Trykk her for å prøve Bootcamps!

Regel

FAKTOR FAKTOR = PRODUKT

I ganging har de ulike delene egne navn. Delene i et gangestykke kalles faktorer, og svaret på et gangestykke kalles produkt.

Eksempel 1

Hva er produktet av 6 og 7?

Her ber oppgaven deg om å gange sammen de to tallene.

6 7 = 42

Regel

TALL 0 = 0TALL 1 = TALL

Når du ganger et tall med 0, vil svaret alltid bli 0. Når du ganger et tall med 1, vil svaret alltid bli tallet selv.

Eksempel 2

Å gange med 0 og 1

9562 0 = 031 1 = 31

Tidligere har du lært ganging. Å lage en oppskrift for alle stegene når du ganger større tall, viser seg å inneholde veldig mange steg.

I stedet skal jeg prøve å forklare hva som skjer i grovere trekk, men studer eksemplene nøye!

For å få lettest utregning setter du tallet med færrest sifre bak gangetegnet. Du begynner med det siste sifferet i tallet til høyre og ganger med alle sifrene i tallet til venstre. Begynn å gange med sifferet på enerplassen, deretter sifferet på tierplassen og så videre. Når du ganger sifrene, vil du ofte få svar som er større enn 9. Da setter du tallet fra enerplassen under streken og tieren over det neste sifferet du skal gange med. Denne tieren må du huske å plusse på det neste svaret når du ganger siffer med siffer.

Når du begynner med neste siffer i høyretallet, hopper du én linje ned og én plass inn. Til slutt summerer du tallene under streken kolonnevis.

Eksempel 3

Å gange et flersifret tall med et siffer

Regn ut 27 5, 347 8 og 2435 3

27*5=135     347*8=2776     2435*3=7305

Eksempel 4

Å gange et flersifret tall med et flersifret tall

Regn ut 23 35, 207 18 og 8763 45

23*35=805     207*18=3726     8763*45=394335

Eksempel 5

Å gange sammen store tall

Regn ut 753 391 og 6043 840

753*391=294423     6043*840=5076120

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Å gange med 1000