House of Math-logo

Avrunding


Avrunding vil si å gjøre et tall «penere». Årsaken til at vi gjør det, er for å forenkle regningen i tilfeller der det er lov, for eksempel når du skal i butikken.

Regel

Regler for avrunding

Du runder hele tallet ned dersom plassen til høyre for avrundingsplassen slutter med

0, 1, 2, 3, 4

Du runder hele tallet opp dersom plassen til høyre for avrundingsplassen slutter med

5, 6, 7, 8, 9

Tenk på dette

Det er kortest vei fra 0, 1, 2, 3, 4 til avrundingsplassen nedover. Det er kortest vei fra 5, 6, 7, 8, 9 til avrundingsplassen oppover.

Eksempel 1

Rund av 43 til nærmeste tier

Siden du skal runde av til nærmeste tier, må du se på plassen til høyre for tierplassen. Det er enerplassen. Fra regelen ovenfor vet du at 3 rundes ned.

43 40

Tegnet « » betyr «tilnærmet lik» og brukes når to tall er nesten like hverandre.

Eksempel 2

Rund av 4365 til nærmeste tier

Siden du skal runde av til nærmeste tier, må du se på plassen til høyre for tierplassen. Det er enerplassen. Fra regelen foran vet du at 5 rundes opp.

4365 4370

Eksempel 3

Rund av 654,9 til nærmeste tier

Siden du skal runde av til nærmeste tier, må du se på plassen til høyre for tierplassen. Det er enerplassen. Fra regelen foran vet du at 4 rundes ned.

654,9 650

Eksempel 4

Rund av 28,1 til nærmeste ener

Siden du skal runde av til nærmeste ener, må du se på plassen til høyre for enerplassen. Det er tidelsplassen. Fra regelen foran vet du at 1 rundes ned.

28,1 28

Eksempel 5

Rund av 345,98 til nærmeste ener

Siden du skal runde av til nærmeste ener, må du se på plassen til høyre for enerplassen. Det er tidelsplassen. Fra regelen foran vet du at 9 rundes opp.

345,98 346

Eksempel 6

Rund av 2385 til nærmeste hundrer

Siden du skal runde av til nærmeste hundrer, må du se på plassen til høyre for hundrerplassen. Det er tierplassen. Fra regelen foran vet du at 8 rundes opp.

2385 2400

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om avrunding? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!