House of Math-logo

Hoderegningsteknikker


Tidligere lærte du om overslag som en metode for å gjøre hoderegning lettere. Overslag går ut på å velge lettere tall å regne med, slik at svaret ditt blir omtrent det du ellers ville fått. Tidligere valgte du alltid større tall når du gjorde overslag. Nå skal vi også gjøre overslag nedover!

For at overslaget skal bli så riktig som mulig, er det viktig å følge faste regler.

Regel

Avrunding

1.
Siden du nå kan gjøre overslag oppover og nedover, følger du reglene for avrunding.
2.
Når du gjør overslag som innebærer å betale for noe, må du passe på at overslaget blir større enn den opprinnelige prisen.
3.
For å unngå å ha for lite penger når du kommer til kassen, lønner det seg å gjøre litt flere overslag oppover enn nedover, selv om det ikke følger reglene. Å overkjøre reglene på denne måten kalles «å utvise skjønn».

Overslag gjør vi ofte til nærmeste tier eller hundrer. Hvilken av dem vi velger, kommer an på hva prisen er. Når det er snakk om varer fra matbutikken, er det naturlig å gjøre overslag til nærmeste tier. Om det er snakk om nytt skiutstyr som koster flere tusen kroner, kan det være lurt å runde av til nærmeste hundrer.

Eksempel 1

Noen eksempler på overslag til nærmeste tier:

  • 122 etter overslag blir 120, siden 120 er nærmeste tier.

  • 43 etter overslag blir 40, siden 40 er nærmeste tier.

  • 79 etter overslag blir 80, siden 80 er nærmeste tier.

  • 55 etter overslag blir 60, siden 60 er nærmeste tier.

Legg merke til det siste eksempelet, der vi teller oppover selv om både 50 og 60 er like nær 55. Det er fordi vi alltid teller oppover når vi er på midten.

Eksempel 2

Noen eksempler på overslag til nærmeste hundrer:

  • 122 etter overslag blir 100, siden 100 er nærmeste hundrer.

  • 439 etter overslag blir 400, siden 400 er nærmeste hundrer.

  • 670 etter overslag blir 700, siden 700 er nærmeste hundrer.

  • 950 etter overslag blir 1000, siden 1000 er nærmeste hundrer.

Eksempel 3

Du har 40kr i lommeboken og skal kjøpe en brus til 24kr og en sjokoladeplate til 19kr. Har du nok penger til begge deler?

24 kr med overslag blir 20 kr. 19 kr med overslag blir 20 kr.

20kr + 20kr = 40kr

Ifølge overslaget burde du ha nok penger til å kjøpe både brusen og sjokoladen, men regn gjennom hvor mye det faktisk vil koste:

24kr + 19kr = 43kr

Så du ville altså ikke hatt nok penger til både brusen og sjokoladen. Når du er i butikken, er det lurt å gjøre overslaget oppover i stedet for nedover.

Eksempel 4

Du har 3300kr i lommeboken og skal kjøpe nytt skiutstyr til 2990kr og skismøring til 329kr. Har du nok penger til begge deler?

2990 kr etter overslag blir 3000 kr, 329 kr etter overslag blir 300 kr.

3000kr + 300kr = 3300kr

Ifølge overslaget burde du ha nok penger til å kjøpe både skiutstyr og skismøring. Regner du så gjennom hvor mye det faktisk koster:

2990kr + 329kr = 3319kr

ser du at du ikke ville hatt nok penger til både skiutstyr og skismøring. Når du er i butikken er det derfor lurt å gjøre overslaget oppover.

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om hoderegning? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!