House of Math-logo

Hoderegning (overslag)

Overslag er en metode vi bruker når vi skal utføre hoderegning. Overslag innebærer at vi velger enklere tall enn de tallene vi egentlig skal regne med. Svaret blir ikke helt riktig, men du får et svar som er nært det du ellers ville fått.

For at overslaget skal bli best mulig, må du følge faste regler. I første og andre klasse skal du bare velge tall som er større enn det tallet du opprinnelig har. Når du gjør overslag, skal du telle opp til nærmeste tier og bruke det tallet i stedet. Studer eksemplene nedenfor.

Eksempel 1

Her ser du ulike eksempler på overslag:

12 etter overslag blir 20, siden 20 er nærmeste tier når du teller oppover.

43 etter overslag blir 50, siden 50 er nærmeste tier når du teller oppover.

79 etter overslag blir 80, siden 80 er nærmeste tier når du teller oppover.

55 etter overslag blir 60, siden 60 er nærmeste tier når du teller oppover.

Tenk på dette

Hva blir overslaget for tallene 30 og 97?

Siden 30 allerede er en tier, trenger vi ikke gjøre overslag på tallet. Så 30 etter overslag blir 30. Dette gjelder for alle tierne.

100 består av 10 tiere, så når vi gjør overslag på 97, er nærmeste tier når du teller oppover 100. 97 etter overslag blir derfor 100.

Tenk på dette

Hva tror du skjer dersom du velger tall som er lavere enn prisen når du er i butikken og handler?

Det viktigste når du er i butikken og skal handle, er at du har tatt med nok penger. Dersom du velger tall som er større enn prisen, vil summen i hodet ditt bli større enn summen på kassalappen. Dersom du har nok penger til å dekke beløpet du har kommet frem til i hodet, har du penger til å kjøpe de varene du har valgt. Det er fint!

Dersom du velger tall som er lavere, kan det være at du ikke har nok penger i lommeboken. Da kan summen på kassalappen være større enn summen du har kommet frem til i hodet. Da kan det være at du må legge tilbake varer, og gå hjem uten det du ønsket å kjøpe. Det er kjipt!

Eksempel 2

Du har 63kr i lommeboken din og skal kjøpe en is til 17kr og en Solo til 26kr. Har du penger til å kjøpe begge deler?

For å svare på det spørsmålet må du først legge sammen prisen for begge varene. Det er lettere dersom du gjør et overslag. Da blir det som dette:

17 kr med overslag blir 20 kr. 26 kr med overslag blir 30 kr.

20kr + 30kr = 50kr

Siden 50 kr er mindre enn 63 kr, har du nok penger til å kjøpe isen og brusen.

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om hoderegning? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!