House of Math-logo

De negative tallene


Frem til nå har du lært om de hele positive tallene, de som ligger til høyre for 0 på tegningen nedenfor. Nå skal du lære om de hele tallene som ligger til venstre for 0 på tegningen nedenfor. Disse tallene kaller vi negative tall.

Tallinjen med både negative og positive tall

Et tall som er negativt, har en strek foran seg, slik som alle tallene på tegningen ovenfor som ligger til venstre for 0. Det er denne streken foran tallet som forteller deg at det er et negativt tall. For eksempel består tallet minus tre, 3, av to tegn, en strek og tallet 3. Når du limer streken og tallet sammen, får du det negative tallet 3. Tallet 3 ligger like langt fra 0 på tallinjen som tallet 3. Forskjellen er at de ligger på hver sin side.

Streken som du ser i negative tall, kaller vi et fortegnsminus. Det minustegnet forteller deg bare at du har med et negativt tall å gjøre. Det minustegnet du kjenner fra tidligere, er et regneminus. Det er en operator som forteller at du skal trekke to tall fra hverandre. Det er svært viktig å kunne forskjellen på et regneminus og et fortegnsminus.

Eksempel 1

Hvilke av tallene under er negative tall?

1 2810 1532 21 1

2, 15, 21 og 1 er negative tall siden de har et fortegnsminus.

Tenk på dette

Er 0 et positivt eller et negativt tall? Eller er det ingen av delene?

Tallet 0 ligger mellom de positive og de negative tallene på tallinjen. For eksempel er tallet 0 slik at dersom du gir bort 0 sjokolade eller mottar 0 sjokolade, får du verken mer eller mindre enn det du hadde. Dermed kan du si at tallet 0 verken er et negativt eller et positivt tall!

Eksempel 2

Hvilke av tallene nedenfor er negative, hvilke er positive, og hvilket er ingen av delene?

23190 220 111154 23104

De negative tallene (de tallene som ligger til venstre for 0 på tallinjen) er de som har et fortegnsminus foran seg. Dermed er 22, 1111 og 2 negative tall.

De positive tallene (de tallene som ligger til høyre for 0 på tallinjen) har ikke et fortegnsminus foran seg. Dermed er 23, 190, 54, 3 og 104 positive tall.

Som beskrevet i Tenk på dette ovenfor, er 0 verken et positivt eller et negativt tall.

Tenk på dette

Hvor mange negative tall finnes det?

Det er like mange negative tall som det er positive tall. Men hvor mange er egentlig det? Det finnes faktisk uendelig mange negative tall, slik som det finnes uendelig mange positive tall.

I matematikken bruker vi et bestemt symbol for uendelig. Det ser ut som et åttetall som har veltet: .

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om negative tall? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!