Minus eller subtraksjon

Når du skal trekke fra hverandre to tall som er i tårnform, så trekker du det nederste sifferet fra det øverste sifferet kolonnevis. Når du subtraherer kan du komme i en situasjon hvor sifferet du skal trekke fra er større enn sifferet du har, og da må du låne. Under følger én metode for subtraksjon uten låning og én metode for subtraksjon med låning.

Regel

Subtraksjon uten låning

1.
Først sørger du for at tallene er satt opp i tårnform.
2.
Begynn med sifrene helt til høyre. Subtraher det nederste sifferet fra det øverste kolonnevis. Skriv svaret under streken.
3.
Gå videre til neste kolonne til venstre. Subtraher det nederste sifferet fra det øverste. Skriv svaret under streken.
4.
Fortsett slik til det ikke er flere kolonner igjen. Du har da funnet svaret. Dersom det «mangler» et siffer på en plass, tenker du at det står 0 på plassen.

Eksempel 1

Regn ut 46 42, 658 134 og 98,43 61,10

46 - 42 = 4 løst ved oppstilling.     658 - 134 = 524 løst ved oppstilling.     98,43 - 61,10 = 37,33 løst ved oppstilling.

Når du havner i en situasjon der du må trekke fra mer enn du har, må du låne av plassen til venstre. Å trekke fra mer enn du har betyr at sifferet øverst i kolonnen er mindre enn sifferet under. Hvis det står 0 på plassen du skal låne fra, må du hoppe enda en plass til venstre og låne fra sifferet som står der. Du må nå sette 9 over kolonnen med 0 og 10 over kolonnen som trenger å låne. Her kommer en detaljert forklaring på hvordan du går frem:

Regel

Subtraksjon med låning

1.
Først sørger du for at tallene er satt opp i tårnform.
2.
Start slik du lærte i regelen over. Når det øverste sifferet i en kolonne er mindre enn nederste siffer, se Punkt 4.
3.
Lån en tier fra plassen til venstre for kolonnen din, og stryk det tallet du låner fra. Det er nå én mindre igjen på den plassen du tok fra.
4.
10-eren du låner, setter du over den kolonnen som trenger å låne.
5.
Trekk det nederste sifferet fra 10 og pluss på sifferet som er i midten.
6.
Det sifferet du fikk nå, setter du på svarlinjen.
7.
Beveg deg ett hakk til venstre.
8.
Når du nå trekker det nederste sifferet fra det øverste sifferet, må du huske at du har lånt én fra kolonnen. Trekk nå disse sifrene fra hverandre.
9.
Dersom du igjen kommer i en situasjon der det øverste sifferet er mindre enn det nederste, må du gjøre som i Punktene 3 til 5 igjen.

Eksempel 2

Regn ut 153 38, 735,638 594,271 og 90,88 31,90

153 - 38 = 115 løst ved oppstilling.     735,638 - 594,271 = 141,367 løst ved  oppstilling.     90,88 - 31,90 = 58,98 løst ved oppstilling.

Eksempel 3

Regn ut 8735,638 2594,271 og 700,8880 631,9089

8735,638 - 2594,271 = 6141,367 løst ved oppstilling.     700,8880 - 631,9089 =  68,9791 løst ved oppstilling.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!