House of Math-logo

Regning med negative tall


Når du legger sammen, hopper du mot høyre på tallinjen. Når du subtraherer, det vil si at du bruker et regneminus, hopper du mot venstre på tallinjen. Først skal du se hva som skjer når du trekker positive tall fra negative tall. Du starter altså på et negativt tall på tallinjen og hopper mot venstre.

Eksempel 1

Du skal trekke 4 fra 3. På tegningen nedenfor ser du at vi starter på 3 og hopper fire tall mot venstre på tallinjen:

En bit av tallinjen fra minus ni til minus en

Dermed er 3 4 = 7.

Eksempel 2

Du skal trekke 10 fra 5. På tegningen nedenfor ser du at vi starter på 5 og hopper ti tall mot venstre på tallinjen:

En bit av tallinjen fra minus sytten til minus tre

Dermed er 5 10 = 15.

Du skal nå se hva som skjer dersom du trekker et positivt tall fra et annet positivt tall, der tallet du trekker fra er størst. I slike tilfeller vil du ende opp med et negativt tall som svar. Det er fordi antall hopp fra utgangspunktet til 0 er færre enn antall hopp du skal gjennomføre. Det blir som dette:

Eksempel 3

Du skal trekke 8 fra 2. På tegningen nedenfor ser du at vi starter på 2 og hopper 8 tall mot venstre på tallinjen:

En bit av tallinjen fra minus åtte til tre

Dermed er 2 8 = 6.

Tenk på dette

Hva skal du med negative tall?

Det kan virke rart å regne med negative tall. Når bruker du egentlig dette i dagliglivet?

Temperaturmåling er et eksempel fra dagliglivet der vi bruker negative tall.

Se på Eksempel 1 over. Regnestykket du regnet ut der, kunne like gjerne vært en oppgave om temperaturer:

En januardag var det 3 °C ute. Du får vite at det dagen etter skal bli 4 °C kaldere. Hvor kaldt blir det dagen etter?

Det blir 3°C 4°C = 7°C dagen etter. 7 °C er altså 4 °C kaldere enn 3 °C.

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om negative tall? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!