Regning med standardform

Nå skal du se nærmere på hvordan du regner med tall på standardform. Det er ikke det store hokuspokus. Hovedtanken er å jobbe med tierpotensene for seg og de andre tallene for seg.

Regel

Multiplikasjon med tall standardform

(a 10n) (b 10m) = a 10n b 10m = a b 10n+m

(a 10n) (b 10m) = a 10n b 10m = a b 10n+m

Regel

Divisjon med tall standardform

a 10n b 10m = a b 10n 10m = a b 10nm

Eksempel 1

Regn ut (4 104) (2 102)

(4 104) (2 102) = 4 2 104+2 = 8 106

(4 104) (2 102) = 4 2 104+2 = 8 106

Eksempel 2

Regn ut 5 104 3 105

5 104 3 105 = 5 3 104+5 = 15 109 = 1,5 10 109 = 1,5 109+1 = 1,5 1010 Et tall på standardform har et tall fra og med 1 til 10 ganget med en tierpotens. Siden 5 3 = 15, må du gjøre om 15 til et tall mellom 1 og 10. Det gjør du ved å skrive 15 = 1,5 10 (på standardform) og gange en gang til.

Eksempel 3

Regn ut 8 106 4 104

8 106 4 104 = 8 4 106 104 = 2 1064 = 2 102 = 200

8 106 4 104 = 8 4 106 104 = 2 1064 = 2 102 = 200

Eksempel 4

Regn ut 3 109 6 105 og skriv standardform.

3 109 6 105 = 3 6 109 105 = 0,5 1095 = 0,5 104 = 5 101 104 = 5 103 Et tall på standardform har et tall mellom 1 og 10 ganget med en tierpotens. Du må gjøre om 0,5 til et tall mellom 1 og 10. Det gjør du ved å skrive 0,5 = 5 101 (på standardform) og gange en gang til.

Mattedama med eksempler på regning med standardform

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!