House of Math-logo

Regning med standardform


Nå skal du se nærmere på hvordan du regner med tall på standardform. Det er ikke det store hokuspokus. Hovedtanken er å jobbe med tierpotensene for seg og de andre tallene for seg.

Regel

Multiplikasjon med tall standardform

(a 10n) (b 10m) = a 10n b 10m = a b 10n+m

(a 10n) (b 10m) = a 10n b 10m = a b 10n+m

Regel

Divisjon med tall standardform

a 10n b 10m = a b 10n 10m = a b 10nm

Eksempel 1

Regn ut (4 104) (2 102)

(4 104) (2 102) = 4 2 104+2 = 8 106

(4 104) (2 102) = 4 2 104+2 = 8 106

Eksempel 2

Regn ut 5 104 3 105

5 104 3 105 = 5 3 104+5 = 15 109 = 1,5 10 109 = 1,5 109+1 = 1,5 1010 Et tall på standardform har et tall fra og med 1 til 10 ganget med en tierpotens. Siden 5 3 = 15, må du gjøre om 15 til et tall mellom 1 og 10. Det gjør du ved å skrive 15 = 1,5 10 (på standardform) og gange en gang til.

Eksempel 3

Regn ut 8 106 4 104

8 106 4 104 = 8 4 106 104 = 2 1064 = 2 102 = 200

8 106 4 104 = 8 4 106 104 = 2 1064 = 2 102 = 200

Eksempel 4

Regn ut 3 109 6 105 og skriv standardform.

3 109 6 105 = 3 6 109 105 = 0,5 1095 = 0,5 104 = 5 101 104 = 5 103 Et tall på standardform har et tall mellom 1 og 10 ganget med en tierpotens. Du må gjøre om 0,5 til et tall mellom 1 og 10. Det gjør du ved å skrive 0,5 = 5 101 (på standardform) og gange en gang til.

Mattedama med eksempler på regning med standardform

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Standardform
Neste oppslagPil som peker til høyre
Standardform og normalform