House of Math-logo

Parameterfremstilling


To linjer som krysser hverandre i et koordinatsystem

En parameterfremstilling en ny måte å beskrive linjer eller kurver i planet. Vanlige koordinater er uttrykt ved tall for x-koordinaten og y-koordinaten. I en parameterfremstilling er koordinatene uttrykt ved funksjoner med hjelpevariabler s, t og så videre.

En av årsakene til at du ønsker å bruke parameterfremstilling er at du kan finne ut om to objekter er på samme sted til samme tid. Hvorfor er det viktig? Tenk deg at du skal ut å fly. Da er det fint å vite om det finnes to fly som kan være på samme sted til samme tid. Det ville i så fall være katastrofalt!

Teori

Parameterfremstilling

Gitt et punkt (x0,y0), en retningsvektor r = [a,b] og en variabel t. Da er parameterfremstillingen som følger:

Vektorform:

[x,y] = [x0,y0] + t [a,b]

Koordinatform:

x (t) = x0 + at y (t) = y0 + bt

x (t) = x0 + at y (t) = y0 + bt

Du ser fra de to ulike måtene å skrive parameterfremstillingen at de er nært beslektet. Dersom du lager en likning med alle x-koordinatene fra vektorformen, og en likning med alle y-koordinatene fra vektorformen, så får du parameterfremstillingen på koordinatform.

Eksempel 1

Finn skjæringspunktet mellom linjene l og m gitt parametriseringene

l : x (t) = 1 + t y (t) = 2 2t m : x (s) = 3 + s y (s) = 5 + 2s,

l : x (t) = 1 + t y (t) = 2 2t m : x (s) = 3 + s y (s) = 5 + 2s,

For å finne skjæringspunktet lager du et likningssett med x-koordinatene og y-koordinatene:

1 + t = 3 + s t = 4 + s 2 2t = 5 + 2s 2 (4 + s) = 5 + 2s 8 2s = 5 + 2s 13 = 4s s = 13 4 t = 4 + s t = 4 + 13 4 t = 3 4

1 + t = 3 + s 2 2t = 5 + 2s t = 4 + s 2 (4 + s) = 5 + 2s 8 2s = 5 + 2s 13 = 4s s = 13 4 t = 4 + 13 4 t = 3 4

Du finner skjæringspunktet ved å sette verdiene for s eller t tilbake i uttrykket sitt: x ( 3 4 ) = 1 + 3 4 = 1 4 y ( 3 4 ) = 2 2 3 4 = 7 2

Dermed har du funnet skjæringspunktet i (1 4, 7 2 ). (Du kan også sette inn for s, da finner du det samme punktet. Det kan være lurt å gjøre det på eksamen om du har tid, dersom svarene blir like vet du at du har regnet riktig!)

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!