House of Math-logo

Vektorlikninger

Når du skal løse vektorlikninger samler du de ulike vektorene sammen og løser et likningssett.

Teori

Vektorlikninger

En vektorlikningen er på formen

au + bv = cu + dv,

der a, b, c og d kan være uttrykk med konstanter og variabler. I tillegg kan ikke u og v være parallelle.

Sett uttrykkene foran u lik hverandre, og uttrykkene foran v lik hverandre slik som dette:

a = cb = d.

Deretter løser du likningssettet.

Eksempel 1

Finn verdien for k og l:

(2 k)u + v = 4u (l + 3) v

Du setter uttrykkene foran u lik hverandre, og uttrykkene foran v lik hverandre og løser likningsettet: 2 k = 4 1 = l 3 k = 2 l = 4

Eksempel 2

Finn verdien for k og l:

(l + 3k)u + 3v = 2ku (4 + 2k)v

Du setter uttrykkene foran u lik hverandre, og uttrykkene foran v lik hverandre og løser likningsettet: l + 3k = 2k 3 = 4 2k 7 = 2k k = 7 2 l = k l = (7 2) l = 7 2

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Parameterfremstilling
Neste oppslagPil som peker til høyre
Vektorfunksjoner