Forstå enhetssirkelen ved hjelp av GeoGebra

GeoGebra er et supert verktøy for å få hjelp til å forstå enhetssirkelen og sammenhengen mellom vinkler og sider i en rettvinklet trekant. Følg oppskriften under og se hva som skjer!

GeoGebra-oppskrift 1

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfeltet i GeoGebra icon Vis-menyen.
2.
Skriv inn O=(0,0) i Algebrafeltet og trykk Enter for å starte plottet.
3.
Velg Sirkel definert ved sentrum og periferipunkt GeoGebra iconVerktøylinjen og trykk så på O (origo) i Grafikkfeltet. Trekk sirkelen ut til den har radius 1 og klikk på koordinatsystemet. Det blir nå tegnet et punkt A der du klikket.
4.
Velg deretter Linjestykke GeoGebra icon fra Verktøylinjen og trekk linjen fra O (origo) til punktet A ved å klikke på punktene.
5.
Du må nå finne normalen fra til x-aksen: Trykk på Normal linje GeoGebra icon i Verktøylinjen og tegn normalen fra A til x-aksen ved å klikke på A først og så på x-aksen. Gjør det samme med A og y-aksen slik at du får en linje som står normalt på y-aksen.
6.
Nå må du finne skjæringspunktene mellom linjene du har laget og aksene. Velg Skjæring mellom to objekt GeoGebra icon (den ligger under samme meny som Nytt punkt GeoGebra icon-verktøyet). Trykk deretter på den normallinjen gjennom A og så på på x-aksen. Du kan lese av x-verdien i Algebrafeltet. Gjør det samme for å finne skjæringen mellom den vannrette linjen og y-aksen.
7.
Velg deretter Vinkel GeoGebra icon og marker x-aksen og linjen OA. Vinkelen mellom linjene blir dermed markert.
8.
Prøv oppskriften igjen, men velg et annet punkt på enhetssirkelen. Om du ønsker å gjemme noen av objektene du har tegnet, så klikk på den blå prikken det du vil gjemme i Algebrafeltet. Du kan senere trykke på prikken for å vise objektet igjen. Dersom du høyreklikker på objektet i Algebrafeltet vil du få tilgang til Objekt egenskaper. Gå inn og se hva du finner!

Utsnitt fra GeoGebra med enhetssirkelen og en vinkel på 60 grader

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!