House of Math-logo

Hva er CAS i GeoGebra?


CAS er kalkulatoren i GeoGebra, og har sitt eget felt. Alle algebraiske beregninger utføres i CAS.

I dette oppslaget skal jeg kun vise enkel bruk av CAS. Hvis du ønsker å se hvordan man kan bruke CAS innen et spesifikt tema, som f. eks. likninger og likningssystemer eller derivasjon, har jeg skrevet egne oppslag inndelt etter tema.

Ved å skrive inn et regnestykke i en tom rad i CAS og trykke Enter, vil GeoGebra gjøre regnestykket for deg.

GeoGebra-oppskrift 1

Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon

Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.

 • For å regne 36 + 87, taster du inn

  36 + 87

  og trykker Enter.

 • For å regne 143 - 46, taster du inn

  143 - 46

  og trykker Enter.

 • For å regne 13 15, taster du inn

  13 * 15

  og trykker Enter.

 • For å regne 132 : 12, taster du inn

  132 / 12

  og trykker Enter.

Skjermdump av GeoGebra som viser grunnleggende aritmetikk i CAS

Du kan også regne potenser og n-te røtter i CAS.

GeoGebra-oppskrift 2

Potenser og n-te røtter

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Potenser: For å regne xp, tast x^p og trykk Enter.

n-te røtter: For å regne x1 n, tast x^1/n og trykk Enter. Hvis du skal regne ut en kvadratrot, kan du også bruke kommandoen sqrt(<>). Navnet er en forkortelse for square root, engelsk for kvadratrot.

Skjermdump av GeoGebra som viser potenser og røtter i CAS

Bokstavuttrykk fungerer også, men da må du passe på at du bruker gangetegn mellom de forskjellige bokstavene dine. Hvis du kun skriver ab vil GeoGebra tolke det som et objekt med navnet “ab”, og ikke a b.

GeoGebra-oppskrift 3

Bokstavuttrykk

Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.

 • For å regne 2a + 3a, taster du inn

  2a + 3a

  og trykker Enter.

 • For å regne ab b2, taster du inn

  a * b * b^2

  og trykker Enter. Da får du ab3. Hvis du taster

  ab * b^2

  får du ab b2, fordi GeoGebra tror at ab er navnet på et objekt, og ikke produktet a b.

Skjermdump av GeoGebra som viser enkle algebraiske beregninger i CAS

Hvis du skal skrive inn en brøk i CAS, må du først legge til brøkstreken. Slik gjør du det:

GeoGebra-oppskrift 4

Brøker

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Tast inn /. Nå dukker det opp en brøkstrek, og et felt for telleren og et annet felt for nevneren. Tast inn telleren først, så klikker du på feltet til nevneren, og taster inn nevneren din. Trykk Enter når du har tastet ferdig.

NB! CAS forkorter brøker automatisk.

Skjermdump av GeoGebra som viser en forkortet brøk i CAS

CAS kan også brukes til å avrunde tall.

GeoGebra-oppskrift 5

Avrunding

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Hvis du vil avrunde tallet ditt til et heltall, skriv

round(<x>)

der du erstatter <x> med tallet ditt.

3.
Hvis du vil avrunde tallet ditt til et gitt antall desimaler (færre desimaler enn det tallet ville ha hatt) skriv

round(<x>, <y>)

der du erstatter <x> med tallet ditt og <y> med ønsket antall desimaler.

round er engelsk for “avrund”.

Skjermdump av GeoGebra som viser avrundede tall i CAS

Ved å trykke på Utvid GeoGebra icon i Verktøylinjen til CAS kan du blant annet gange ut parenteser.

GeoGebra-oppskrift 6

Utviding

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv uttrykket ditt i CAS og trykk Utvid GeoGebra icon fra Verktøylinjen for å utvide.

Skjermdump av GeoGebra som viser utvidede paranteser i CAS

CAS kan også brukes til å faktorisere et uttrykk. Dersom uttrykket ikke endrer seg når du trykker på Faktoriser GeoGebra icon kan det ikke faktoriseres.

GeoGebra-oppskrift 7

Faktorisering

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv uttrykket ditt i CAS og trykk Faktoriser GeoGebra icon fra Verktøylinjen for å faktorisere uttrykket.

Skjermdump av GeoGebra som viser faktorisering i CAS

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hurtigtaster og innstillinger i GeoGebra
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan bruke regneark i GeoGebra