House of Math-logo

Hvordan lage et histogram i GeoGebra

Det finnes mange metoder for å få GeoGebra til å tegne histogram for deg, men dette er den tryggeste metoden for å passe på at klassebredder blir riktige, og at du kommer i mål.

GeoGebra-oppskrift 1

1.
Åpne Algebrafeltet, Grafikkfeltet og Regnearket under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn den nedre grensen til det første intervallet i A1.
3.
Skriv deretter inn den øvre grensen til alle intervallene (også det første) i cellene under.
4.
Skriv inn frekvensene du har i kolonne B. Nå skal du ha én linje mer i kolonne A enn i kolonne B. Så om du for eksempel har ni linjer i kolonne A så skal du ha åtte i kolonne B.
5.
Marker nå hele kolonne A og trykk på Lag liste GeoGebra icon i Verktøylinjen.
6.
Nå har du fått opp et pop-up-vindu. Kall Liste1 for «Klassegrenser» og trykk på OK.
7.
Marker nå hele kolonne B og trykk på Lag liste GeoGebra icon i Verktøylinjen.
8.
Du har fått opp et pop-up-vindu igjen. Kall nå Liste1 for «Frekvenser» og trykk på OK.
9.
Skriv kommandoen

Histogram(<Liste med klassegrenser>, <Liste med høyder>)

i Algebrafeltet. Sett inn «Klassegrenser» for <Liste med klassegrenser> og sett inn «Frekvenser» for <Liste med høyder>. Trykk så på Enter.

10.
Du vil da få opp et histogram i Grafikkfeltet. Pass på at du endrer Grafikkfeltet slik at du ser hele histogrammet.

Skjermdump fra GeoGebra som viser et histogram

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hvordan lage et boksplott i GeoGebra
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan regne ut sentralmål med GeoGebra