House of Math-logo

Hvordan regne ut sentralmål med GeoGebra

Denne oppskriften kan du bruke når du skal finne: Minste verdi, største verdi, kvartiler, median, Typetall, gjennomsnitt,varians eller standardavvik når du har en liste med rådata. Du kan også finne disse verdiene ved hjelp av kommandoer.

Typetallet dukker ikke opp dersom du bruker Analyse av én variabel GeoGebra icon. Typetallet må du finne ved bruk av kommandoer.

GeoGebra-oppskrift 1

Ved bruk av Analyse av én variabel GeoGebra icon

1.
Åpne Regnearket under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn dataene dine i en liste nedover i kolonne A.
3.
Marker alle cellene der du har verdier.
4.
Trykk på ikonet Analyse av én variabel GeoGebra icon.
5.
Nå får du opp et bilde med et diagram. Her kan du trykke på Vis statistikk GeoGebra icon. Hvis knappen ikke vises, trykker du på den grå trekanten i øverste høyre hjørne av det nye vinduet.
6.
Nå har du fått opp en tabell ved siden av diagrammet som gir deg alle opplysningene:

  • σ = standardavvik (populasjon)

  • s = standardavvik (utvalg),

  • Min = minste verdi,

  • Maks = største verdi,

  • Q1 = første kvartil,

  • Q3 = tredje kvartil.

Median og gjennomsnitt står også i tabellen.

Utsnitt fra GeoGebra med statistikk samt et stolpediagram fra rådata

GeoGebra-oppskrift 2

Ved bruk av kommandoer

1.
Åpne Algebrafeltet og Regnearket under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn observasjonene i en liste nedover i en kolonne i Regnearket og lag en liste av verdiene ved å markere alle sammen, trykke på Lag liste GeoGebra icon i Verktøylinjen og deretter Lag. Listen dukker opp i Algebrafeltet.
3.
For å finne minste verdi bruk kommandoen:

Min(<Liste>)

eller

Min(<Liste med data>, <Liste med frekvenser>)

4.
For å finne første kvartil bruker du kommandoen:

Q1(<Liste med rådata>)

eller

Q1(<Liste med tall>, <Liste med frekvenser>)

5.
For å finne median bruker du kommandoene:

Median(<Liste med rådata>)

eller

Median(<Liste med tall>, <Liste med frekvenser>)

6.
For å finne tredje kvartil bruker du kommandoen:

Q3(<Liste med rådata>)

eller

Q3(<Liste med tall>, <Liste med frekvenser>)

7.
For å finne største verdi bruk kommandoen:

Maks(<Liste>)

eller

Maks(<Liste med data>, <Liste med frekvenser>)

8.
For å finne typetall bruk kommandoen:

Typetall(<Liste med tall>)

9.
For å finne gjennomsnitt bruker du kommandoen:

gsnitt(<Liste med rådata>)

10.
For å finne varians bruker du kommandoen:

Varians(<Liste med tall>)

11.
For å finne standardavvik bruker du enten kommandoen:

stavv(<Liste med rådata>)

for standardavviket til et utvalg, eller

stavvp(<Liste med rådata>)

for standardavviket til en populasjon.

Skjermdump av GeoGebra som viser en tabell med statistikk av et datasett

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hvordan lage et histogram i GeoGebra