Skriv notater

Skriv notater

For å bedre kunne huske det du har lest er det lurt å skrive notater. Notatene kan skrives i margen på en bok mens du jobber eller i et eget dokument. En skriveøkt kan bestå i å skrive ned alt du vet om et tema som en tankestrøm. Her er struktur, organisering og korrekt rettskrivning uviktig. Formålet med øvelsen er å få en rask oversikt over det du kan. 

Etter å ha skrevet ned alt du kan får du samtidig en oversikt over det du ikke kan. Dette er fordi den delen av pensum som ikke står i teksten din er det du fremdeles må øve på.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Forrige tipsNeste tips