House of Math-logo

Hvordan løse ikke-lineære likningssett

Her bruker du samme fremgangsmåte som for lineære likningssett. Innsettingsmetoden er veien å gå. Huske at du i disse tilfellene kan få flere enn ett svar.

Regel

Ikke-lineære likningssett

1.
Du finner x eller y av den enkleste likningen.
2.
Sett uttrykket inn i den andre likningen. Her kan du få opptil to løsninger.
3.
Disse to løsningene må i tur settes tilbake i den første likningen du brukte. Først setter du inn den ene løsningen og regner ut den tilhørende verdien. Deretter setter du inn den andre løsningen og regner ut den tilhørende verdien.
4.
Du vil kunne ha flere enn én løsning: (x1,y1), (x2,y2) og så videre.

Eksempel 1

Løs likningssettet y + 2x = 1 (1) x2 + 3x = 5 y (2)

1.
Velger Likning (1) og løser for y: y + 2x = 1, y = 1 2x.
2.
Setter dette svaret nå inn i Likning (2) og finner et uttrykk med bare x: x2 + 3x = 5 y, x2 + 3x = 5 (1 2x), x2 + 3x = 5 + 1 + 2x, x2 + x 6 = 0.

Løser x2 + x 6 = 0 med abc-formelen: x = 1 ±12 4 1 (6) 2 1 , = 1 ±1 + 24 2 , = 1 ±25 2 , = 1 ± 5 2 .

Det gir: x1 = 1 + 5 2 = 4 2 = 2, x2 = 1 5 2 = 6 2 = 3.

3.
Setter svarene inn i (1) og regner ut én y-verdi for x1 og én y-verdi for x2:
y1 = 1 2 2 = 1 4 = 5 y2 = 1 2 (3) = 1 + 6 = 5
y1 = 1 2 2 y2 = 1 2 (3) = 1 4 = 1 + 6 = 5 = 5

Svar: (x1,y1) = (2,5), (x2,y2) = (3, 5).

NB! Det er viktig å merke seg at ett svar består av én x-verdi og én y-verdi sammen! I tilfellet over har du dermed to svar.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hvordan løse likningssett med addisjonsmetoden
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan løse likningssett med flere ukjente