Eksponentiell modell

En eksponentiell modell brukes når punktene dine ser ut til å vokse eller avta kraftig. Et hvert sett med punkter har sin unike beste tilpassede modell. Siden det finnes uendelig mange måter å sette sammen punkter slik at du kan bruke en eksponentiell modell, så finnes det uendelig mange grafer som passer til uttrykket under. Den eneste forskjellen mellom disse grafene er verdiene til koeffisientene a og b.

Teori

Eksponentiell modell

Funksjonsuttrykket til en eksponentiell modell ser slik ut:

y = a bx.

Eksponentiell vekst vil si at en størrelse øker med en fast prosent over like store perioder. Eksponentiell nedgang vil si at en størrelse minker med en fast prosent over like store perioder.

Typiske eksempler på når det passer å bruke en eksponentiell modell, er en modell for befolkningsvekst. Dette gjelder både mennesker i et geografisk område, dyrebestand eller antall bakterier i en petriskål. Andre situasjoner hvor en eksponentiell modell kan passe bra, er verdistigning eller verditap. Dette kan være penger på konto eller verdien av en bil.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!